مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش تجربه کاربری (UX) برای غیر طراحان

دسته بندی ها: آموزش یو ایکس (UX) ، آموزش طراحی وب ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

طراحی تجربه کاربری (UX) چیزی فراتر از پوش دادن پیکسل ها و افزودن تعامل است. این یک عمل مردم محور است که بسیاری از ذینفعان را درگیر می کند که همه آن ها طراحان حرفه ای نیستند. این دوره اصول طراحی تجربه کاربری را از دیدگاه یک غیرطراح که نیاز به همکاری با تیم ها، استودیوها و پروژه های UX دارد، آموزش می دهد. مدرس دوره، Tom Green، فرآیند چهار مرحله ای طراحی UX را توضیح می دهد، شروع با تحقیقات کاربر - مرحله ای که شما می توانید پرسوناها، سناریوهای کاربر و جریان های کاربر را بسازید. در مرحله بعد، در مورد مفهوم پردازی UX، جایی که ایده های اولیه به طرح ها، وایرفریم ها و پروتوتایپ های کاغذی ترجمه می شوند، یاد می گیرید. سپس به روند واقعی طراحی می پردازد. در این مرحله، می توانید نحوه تولید پروتوتایپ های عملکردی، همراه با تصاویر، کپی و تعاملات اولیه را مشاهده کنید. همچنین، در مورد اهمیت تست طرح های خود در چندین مرحله از فرآیند و ادغام بازخورد قبل از تحویل به توسعه دهندگان، یاد می گیرید.

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin User Experience (UX) for Non-Designers Author:Tom Green Duration:3:06:45 Level:BEGINNER_INTERMEDIATE

User experience (UX) design is more than just pushing pixels and adding interactivity. It's a people-centric practice that involves many stakeholders—not all of them professional designers. This course teaches the principles of user experience design from the perspective of a non-designer who needs to work with UX teams, studios, and projects. Instructor Tom Green explains the four-stage process of UX design, starting with user research—the stage where you build out personas, user scenarios, and user flows. Next, learn about UX conceptualization, where initial ideas are translated into sketches, wireframes, and paper prototypes. Tom then tackles the actual design process. In this phase, you can see how functional prototypes are generated, complete with imagery, copy, and basic interactivity. Plus, learn about the importance of testing your designs at multiple points in the process and incorporating feedback before handoff to developers.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس