مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش استفاده از Power BI با Excel

دسته بندی ها: آموزش پاور بی آی (Power BI) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش اکسل (Excel)

مهارت تحلیل خود را ارتقا دهید. Power BI ابزاری قدرتمند برای تجزیه و تحلیل داده ها است که مسیر کار با داده ها را ساده تر می کند. در این دوره، می توانید نحوه ترکیب قدرت یک ابزار آشنا یعنی Microsoft Excel را با تمام پتانسیل های ارائه شده توسط Power BI بیاموزید. نحوه استفاده از power pivots، ایمپورت کردن داده ها، پاکسازی و شکل دادن به داده ها را کشف کنید، محاسبات و مدلسازی داده ها را با استفاده از ابزارهای تحلیل داده ها (DAX) انجام دهید و داده ها را با جداول و نمودارهای داخلی متنوع در Power BI مصور کنید. همچنین، یک شروع خوب با PivotTables و PivotCharts را تجربه کنید. در پایان این دوره، شما به مهارت های جدیدی برای ارتقاء تحلیل داده های خود مجهز خواهید بود.

نتیجه

فایل های تمرین Ex_Files_PowerBI_Excel.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Using Power BI with Excel Author:John David Ariansen, Madecraft Duration:0:48:19 Level:INTERMEDIATE

Take your analysis skills to the next level. Power BI is a powerful data analytics tool that is streamlining the way business works with data. In this course, you can learn how to combine the power of a familiar tool, Microsoft Excel, with all the potential offered by Power BI. Discover how to conduct power pivots, import data, clean and shape data, as well as model data, perform calculations with Data Analysis Expressions (DAX), and visualize data with the variety of built-in charts and graphs in Power BI. Plus, explore a great primer on PivotTables and PivotCharts. By the end of this course, you will be equipped with new skills to take your data analysis to the next level.<br><br>

This course was created by <a href="http://www.onlymadecraft.com" target="_blank">Madecraft</a>. We are pleased to host this content in our library.<br><br><img src="http://files3.lynda.com/files/course_description_images/MadeCraft-Description-Logo.jpg" height="25%" width="25%">

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس