پیشنهاد فرادرس

آموزش Web Video برای کسب و کار - ایجاد سری های آنلاین

دسته بندی ها: آموزش های LinkedIn ، آموزش کسب و کار

همچنان که شرکت ها با سرعت و به مقدار زیاد محتوای ویدئویی تولیدمی کنند، سری آموزش های موجود در محیط وب، یک روش جالب برای جذب مخاطبان بوده و باعث می شود بهتر با داستان برند شما ارتباط برقرار کنند. سری آموزش های آنلاین می توانند آسان و بدون زحمت به نظر می رسند، این مطلب منجر به انگیزه، و شور واشتیاق بیشتر در مخاطبان شده، و نیاز برنامه ریزی برای ارسال محتوا دراین نوع رسانه را می رساند. مدرس این دوره و عضو موسسه theC47 که درمورد تولید فیلم،فیلمبرداری،مشاوره و آموزش فعالیت می کند، تمام چیزهایی را که قبل از استفاده دوربین ها نیاز دارید را به اشتراک می گذارد، مدرسه مانگونه که به مالکان Underground Sun (یک شرکت و برند تجاری که در زمینه موسیقی فعالیت می کند) کمک کرد، یک بینش عملی به شما می دهد، تا درگیر هرمرحله ازفرایند تولید، ازقسمت های برنامه ریزی گرفته تا ارائه محتوا بشوید. همچنین این دوره با دو قسمت از سری  ادامه پیدا می کند. خواه شما به مهارت ایجاد محتوی ویدئویی برای کسب و کار خود نیاز داشته باشید، وی فقط بخواهید یک داستان برند عالی را بازگو کنید، این دوره به شما کمک خواهد نمود.

مباحث دوره:

 • برند خود را با سری ویدئو های وب ارتقا دهید
 • یک سری وب از چه چیزهایی تشکیل یافته است؟
 • چرا باید برای کسب و کار خود یک سری وب ایجاد کنیم؟
 • هدف خود را پیدا کنید
 • تعریف برند خود
 • طرح ریزی قسمت های سریوب خود
 • اسباب و وسایل خود را انتخاب کنید
 • انتخاب دوربین خود
 • تجهیزات روشنایی
 • شروع به فیلم برداری برای سری وب خود کنید
 • فیلم برداری بیرونی
 • تدوین از نوع B-roll و وارد کردن ها
 • فیلمبرداریدرجاده
 • عملیات پس از تولید و پرداخت نهایی
 • انتخاب فرمت سری ها
 • تحویل سری ها
 • چگونگی ادامه مسیر
 • عملیات ترکیب یا Mixdown : قسمت اول
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Web Video for Business: Creating an Online Series Publisher:Linkedin Author:Jem Schofield Duration:1h 12m 7s Level:Beginner

Help audiences connect with your brand's story by creating an ongoing web series. Learn how to tackle each stage of the production process, from planning to post-production.
Released: : December 14, 2018
As companies continue to churn out more video-based content, the web series has emerged as a fun way to hook audiences and help them connect with your brand's story on a deeper level. But while the very best online series can seem effortless, it takes drive, passion, and planning to actually ship content in this medium. In this course, Jem Schofield of theC47 shares what you need to know before the cameras start rolling. Jem provides practical insights as he helps the owners of Underground Sun, an indie record label, tackle each stage of the production process, from planning episodes to delivering content. Plus, the course wraps up with two finished episodes of the record label's series. Whether you need to craft video-based content for your business—or you just want to tell a great story—this course can help you get started.
Introduction
Boost your brand with a video web series
What constitutes a web series?
Why create a web series for your business?
1. Plan Your Web Series
Find your inspiration
Define your brand
Plan your episodes
2. Choose Your Gear
Choose your camera
Audio equipment
Lighting equipment
3. Shoot Your Web Series
Interior shots
Exterior shots
B-roll and inserts
Filming on the road
4. Quick Post-Production Tips
Choose the series format
Deliver your series
Conclusion
How to keep it going
The Mixdown: Episode 1

پیشنهاد فرادرس