مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش ویندوز سرور 2019 - Active Directory Certificate Services

دسته بندی ها: آموزش ویندوز سرور ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش اکتیو دایرکتوری (Active Directory)

در واقع (Active Directory Certificate Services (AD CS به ایستگاه های کاری، سرورها و اپلیکیشن ها اجازه می دهد تا به جنگل اکتیو دایرکتوری بدون هزینه گواهینامه های شخص ثالث مانند TLS  اعتماد کنند. این دوره نشان می دهد که چگونه می توان از نقش AD CS برای تأیید هویت، رمزگذاری ارتباطات و ایجاد اعتماد به یک ویندوز سرور 2019 استفاده کرد. همچنین نحوه پیکربندی زیرساخت های کلید عمومی (PKI) را در دامنه خود نشان می دهد.

نتیجه

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Windows Server 2019: Active Directory Certificate Services Publisher:Linkedin Author:Scott M Burrell Duration:1h 32m 6s Level:Intermediate

Active Directory Certificate Services (AD CS) allows workstations, servers, and applications to establish trust within an Active Directory forest without the cost of third-party certificates like TLS. This course shows how the AD CS role can be used to verify identity, encrypt communication, and establish trust in a Windows Server 2019 environment. Instructor Scott Burrell dissects the anatomy of a certificate and shows how to configure a public key infrastructure (PKI) in your own domain. He covers multiple ways to manually and automatically issue certificates and revoke certificates when they're no longer needed via a certificate revocation list.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس