مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش ویندوز سرور 2019 - نصب و پیکربندی اکتیو دایرکتوری

دسته بندی ها: آموزش اکتیو دایرکتوری (Active Directory) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش ویندوز سرور

اکتیو دایرکتوری مؤلفه اصلی محیط امن ویندوز است. در این دوره با نحوه نصب و پیکربندی سرویس دامنه اکتیو دایرکتوری (AD DS) در ویندوز سرور 2019 آشنا می شوید. 

مدیریت هویت بخش مهمی از مدیریت شبکه سازمانی است. Active Directory پایه و اساس مدیریت کاربر، خط مشی گروهی و امنیت در محیط Windows Server است. در این دوره یاد بگیرید که چگونه AD DS را مستقر کنید، کنترلرهای اضافی را نصب کنید، مجوزها را پیکربندی کنید، اشیاء AD را مدیریت کنید، از جمله حساب کاربر و رایانه ، گروه ها و واحدهای سازمان را مدیریت کنید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور 2019
 • چیزی که باید بدانید
 • نصب کنتلرهای دامنه
 • نصب نقش Active Directory Domain Services
 • نصب forest root domain controller
 • نصب additional domain controllers
 • نصب read-only domain controllers
 • ابزارهای Active Directory Administration 
 • مدیریت AD DS با Active Directory Administrative Center
 • مدیریت AD DS با کامپیوترها و کاربران Active Directory
 • بررسی  دامنه ها و اعتمادها اکتیو دایرکتوری
 • بررسی سرویس ها و سایت های اکتیو دایرکتوری
 • بررسی Active Directory schema
 • مدیریت AD DS از خط فرمان
 • بررسی FSMO
 • انتقال نقش FSMO
 • تصاحب نقش FSMO
 • مجوزهای فعال دایرکتوری
 • نمای کلی مجوزها
 • بررسی مجوزها
 • بررسی Control Wizard
 • ایجاد یک ابزار مدیریتی سفارشی
 • مدیریت اشیاء AD DS
 • ایجاد حساب کاربری
 • انتقال حساب های کاربری
 • قالب های حساب کاربری
 • ایجاد یک گروه
 • مدیریت عضویت در گروه
 • حسابهای رایانه ای
 • ایجاد واحدهای سازمانی (OU)
 • نمونه هایی از سلسله مراتب OU
 • نتیجه
 • مراحل بعدی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Windows Server 2019: Install and Configure Active Directory Publisher:Linkedin Author:Ed Liberman Duration:1h 55m 46s Level:Beginner + Intermediate

Active Directory is a key component of a secure Windows environment. Learn how to install and configure Active Directory Domain Services (AD DS) in Windows Server 2019.
Released: : November 29, 2018
Identity management is a critical part of managing an enterprise network. Active Directory is the foundation for user administration, group policy, and security in a Windows Server environment. This course shows how to install and configure Active Directory Domain Services (AD DS) in Windows Server 2019. Learn how to deploy AD DS, install additional controllers, configure permissions, and manage AD objects, including user and computer accounts, groups, and organization units. Microsoft Certified Trainer Ed Liberman shows how to perform these basic administration tasks using AD Admin Center and the command line, so you will be well versed in the tools that Windows Server administrators use most.
Introduction
Active Directory in Windows Server 2019
What you should know
1. Installing Domain Controllers
Installing Active Directory Domain Services role
Installing a forest root domain controller
Installing additional domain controllers
Installing read-only domain controllers
2. Active Directory Administration Tools
Managing AD DS with Active Directory Administrative Center
Managing AD DS with Active Directory Users and Computers
Active Directory Domains and Trusts overview
Active Directory Sites and Services overview
Active Directory schema overview
Managing AD DS from the command line
3. Flexible Single Master of Operations (FSMO)
FSMO overview
Transferring a FSMO role
Seizing a FSMO role
4. Active Directory Permissions
Permissions overview
Delegation of Control Wizard
Creating a custom management tool
5. Managing AD DS Objects
Creating user accounts
Moving user accounts
User account templates
Creating a group
Managing group membership
Computer accounts
Creating organizational units (OUs)
Examples of OU hierarchies
Conclusion
Next steps

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس