مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش گواهینامه Red Hat OpenStack Administrator Certification

دسته بندی ها: آموزش های LinuxAcademy ، آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش رد هت (Red Hat) ، آموزش OpenStack

linuxacademy-linux-academy-red-hat-openstack-administrator-certification-prep-course

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linux Academy Red Hat OpenStack Administrator Certification Prep Course Publisher:LinuxAcademy Author:Stephen Smith Duration:08:53:49

This course is designed by Linux Academy and covers training material required for the Red Hat certification as it is listed on Red Hat's public objectives. Linux Academy is not affiliated with Red Hat and does not provide the RHCSA OpenStack certification. For more information on the Red Hat RCHSA OpenStack certification or official Red Hat training please see the following link. https://www.redhat.com/en/services/training/ex210-red-hat-certified-system-administrator-red-hat-openstack-exam
This course is designed by Linux Academy and covers training material required for the Red Hat certification as it is listed on Red Hat's public objectives. Linux Academy is not affiliated with Red Hat and does not provide the RHCSA OpenStack certification. For more information on the Red Hat RCHSA OpenStack certification or official Red Hat training please see the following link. https://www.redhat.com/en/services/training/ex210-red-hat-certified-system-administrator-red-hat-openstack-exam
Intro
Red Hat OpenStack Intro
Introduction
00:01:10
Syllabus
00:04:44
History of OpenStack
00:17:03
What is OpenStack?
00:07:59
OpenStack Terminology - Vocabulary
00:05:24
OpenStack Technologies
Installing OpenStack
RHEL7 WorkStation Setup with KVM
00:06:42
Controller Node VM Setup
00:17:42
Compute Node VM Setup
00:12:33
Network Node VM Setup
00:12:26
Installing Red Hat OpenStack With PackStack
00:12:58
The Message Broker RabbitMQ
The Message Broker (RabbitMQ)
00:10:43
Verifying the Broker Service Installation
00:05:37
Managing OpenStack Identity with Keystone
Keystone
00:05:59
Keystone Service Verification
00:17:42
Preparing to Launch an Instance
Manage Projects
Adding Projects
00:05:57
Managing Projects
00:09:01
Manage Users
Creating New Users
00:03:34
Associating Users With Projects
00:17:45
Manage Roles and Rules
Rules and Creating Roles
00:12:58
Manage Flavors
Pre Built Flavor Types
00:02:57
Creating Flavors
00:04:47
Deleting Flavors
00:05:19
Glance - Image Service
Glance Image Service
00:06:42
How To Upload A System Image
00:14:42
Tenant Networking
Configure the Tenants Networks
00:10:46
Our First Security Group and SSH Key
Configure Security Group and SSH Key
00:05:16
Launching Instances
Launching an Instance with Horizon
00:11:21
Launching an Instance with the Nova CLI client
00:15:59
Storage
Swift - Object Storage
Investigating the Swift Services
00:03:38
Swift Object Storage
00:21:49
Swift Ring Builder
00:15:47
Swift Proxy, Account, Object, and Container Servers
00:06:32
Swift Replication
00:13:14
Swift Security ACL
00:06:14
Cinder - Block Storage
Cinder Block Storage Service
00:09:29
Verify the Cinder Block Storage Service
00:05:08
Networking
Neutron - OpenStack Networking Service
Neutron
00:15:54
Neutron Linux Bridge Plug-Ins
00:08:34
Neutron Open vSwitch Plug-In
00:18:27
Neutron Modular Layer 2 Plug-In
00:06:18
Neutron Agents - L3 and DHCP
00:04:37
Compute and Controller Services
Nova - Compute Service
Nova Compute Components And Other OpenStack Terms
00:10:36
Verify the Nova Installation and Configuration
00:12:26
Setting Quotas
Image Quotas
00:04:44
Compute Service Quotas
00:06:01
Object Storage Quotas
00:08:01
Block Storage Quotas
00:04:25
Telemetry Service
Ceilometer - Metering Service
Ceilometer - Overview
00:04:02
Ceilometer - Architecture, Meters and Pipelines
00:10:43
Verifying the Ceilometer Services
00:08:22
Meters, Statistics, and Pipelines
00:11:44
Ceilometer and Alarms
00:07:54
Scaling out Environment
Heat - Orchestration Service
Heat Overview
00:03:28
Architectural look at the Heat Orchestration Service
00:01:39
Installing and Verifying The Heat Services
00:08:43
Heat Orchestration Templates
00:09:07
Adding Additional Compute Nodes
Using Packstack to Add an Additional Node
00:17:28
Review
RedHat OpenStack Review
Review
00:02:33

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس