مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش گواهی نامه OpenStack Foundation Certified OpenStack Administrator

دسته بندی ها: آموزش های LinuxAcademy ، آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش OpenStack

linuxacademy-openstack-foundation-certified-openstack-administrator-legacy

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
OpenStack Foundation Certified OpenStack Administrator - Legacy Publisher:LinuxAcademy Author:Stephen Smith Duration:43:37:29

This is a legacy course. The OpenStack Foundation has developed the Certified OpenStack Administrator exam which offers a career path based certification for OpenStack professionals. The exam is performance-based and will test the baseline skills of an OpenStack Administrator, a person with at least 6 months of OpenStack experience who provides day-to-day operations and management of an OpenStack cloud. Linux Academy offers an outstanding course that follows the objectives needed for the
This is a legacy course. The OpenStack Foundation has developed the Certified OpenStack Administrator exam which offers a career path based certification for OpenStack professionals. The exam is performance-based and will test the baseline skills of an OpenStack Administrator, a person with at least 6 months of OpenStack experience who provides day-to-day operations and management of an OpenStack cloud. Linux Academy offers an outstanding course that follows the objectives needed for the Certified OpenStack Administrator certification.
Getting to Know OpenStack
Understand the Components That Make Up the Cloud
00:14:12
Identity Management
Identity Service Keystone
00:06:00
Manage/Create Projects, Users, and Roles
00:17:53
Manage Keystone Catalog Services and Endpoints
00:09:14
Create Roles and Rules for the Environment
00:12:57
Verify Operation of the Identity Service
00:06:47
Hands-on Lab: Creating Projects, Users, And Roles
Dashboard
Verify Operation of the Dashboard
00:06:50
Compute
Nova Compute Components and OpenStack Terms
00:10:32
Verify operation of Compute services
00:03:06
Manage Nova user keypairs
00:03:06
Manage Flavors
00:10:02
Manage quotas
00:10:18
Manage project security group rules
00:07:37
Launch a new Instance
00:04:33
Assign security group to Instance
00:04:56
Configure an Instance with a Floating IP address
00:06:48
Access an Instance using a keypair
00:09:22
Shutdown an Instance
00:06:26
Terminate Instance
00:01:26
Manage instance snapshots
00:06:34
Hands-on Lab: Managing Flavors and Quotas
Hands-on Lab: Launching Instances From The CLI
Hands-on Lab: Launching Instances from Horizon
Hands-on Lab: Configure Access and Security for Instances
Block Storage
Block Storage - Cinder Overview
00:08:36
Create Volume Group for Block Storage
00:04:27
Manage Volume
00:07:13
Create a New Block Storage Volume and Mount It to a Nova Instance
00:05:52
Manage Quotas
00:03:16
Snapshot Volume
00:06:14
Manage Volumes Backups
00:04:25
Manage Volumes Encryption
00:04:30
Hands-on Lab: Create a New Block Storage Volume and Mount It To a Nova Instance
Hands-on Lab: Create a Volume Snapshot and Backup
Hands-on Lab: Create an Encrypted Volume
Object Storage
Swift - Object Storage Overview
00:21:45
The Ring
00:15:46
Account, Proxy, Object, and Container Servers
00:06:32
Replication
00:13:16
Manage Access to Object Storage
00:15:14
Manage Expiring Objects
00:08:03
Hands-on Lab: Set Expire Times on Objects
Image Management
Verify Operation of the Image Service
00:03:16
Deploy a New Image to an OpenStack Instance
00:15:37
Manage Image Types and Backends
00:05:43
Hands-on Lab: Creating a New Image
Networking
Linux Networking - Linux Bridges
00:06:39
Linux Networking - Network Managers with Nova-Network
00:12:33
Linux Networking - Network Traffic Flow VLAN and Flat Networks
00:13:45
Linux Networking - Floating IP Address
00:08:36
Neutron
00:16:01
Neutron - Linux Bridges
00:08:33
Neutron - Open vSwitch
00:18:28
Neutron - ML2 Plugin
00:06:17
Neutron - Agents
00:04:37
Verify Operation of Network Service
00:05:53
Create Project Networks
00:12:45
Create Project Routers
00:07:10
External Networks
00:08:41
Manage Project Security Group Rules
00:10:37
Manage Quotas
00:03:24
Hands-on Lab: Create a New Subnet in Existing Tenant Network
Telemetry
Telemetry - Ceilometer Overview
00:04:02
Telemetry - Ceilometer Pipelines, Meters, and Alarms
00:10:44
Verify Operation of Telemetry
00:09:12
Manage Telemetry Meters and Alarms
00:08:35
Heat/Orchestration
Orchestration - Heat Overview
00:03:29
Heat Architecture
00:01:39
Heat Templates
00:09:11
Verify Operation of Heat/Orchestration
00:04:01
Use Heat/Orchestration CLI and Dashboard
00:10:26
Obtain Detailed Information About a Stack
00:03:21
Study
Hands-on Lab: Hands-on Practice Exam

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس