مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش گواهینامه OpenStack MCA100

دسته بندی ها: آموزش های LinuxAcademy ، آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش OpenStack

linuxacademy-openstack-mca100-associates-certification

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
OpenStack MCA100 - Associates Certification Publisher:LinuxAcademy Author:Stephen Smith Duration:26:47:45

The course provides participants with a comprehensive understanding of all of the steps necessary to operate OpenStack. This course includes configuration architecture, best practice and component interaction and is the best preparation for the real-world challenges OpenStack administrators face.  This course covers the objectives to pass the MCA-100 exam from mirantis.  We d eal with operating and administering pre-existing OpenStack environments. Students will learn about the
The course provides participants with a comprehensive understanding of all of the steps necessary to operate OpenStack. This course includes configuration architecture, best practice and component interaction and is the best preparation for the real-world challenges OpenStack administrators face.  This course covers the objectives to pass the MCA-100 exam from mirantis.  We deal with operating and administering pre-existing OpenStack environments. Students will learn about the core components of OpenStack. Using both UI and CLI, students will create instances, networks, volumes, ssh keys, projects, users, etc.
Introduction
Course Syllabus
00:05:09
OpenStack Basics
OpenStack History
00:10:45
Core Services Overview
00:19:50
Nova Compute Components And Other OpenStack Terms
00:11:03
Using Linux Academy's OpenStack Live Labs
00:04:17
Navigating the Horizon Dashboard
00:10:27
Quiz: OpenStack Basics Quiz
Hands-on Lab: The OpenStack Lab Environment
Hands-on Lab: Using the Dashboard as an Admin tenant - Horizon
Hands-on Lab: Using the Horizon Dashboard as a Non-Admin Tenant
Nova Compute
OpenStack - Nova VM Placement with Filtering and Weights
00:09:13
Request Flow For Provisioning VMs
00:04:42
Creating an Instance from Horizon
00:04:53
Creating an Instance from the CLI
00:15:11
Hands-on Lab: Launching an Instance with the Horizon Dashboard
Hands-on Lab: Launching an Instance with the Nova CLI client
Quiz: Nova Compute Quiz
Glance Image Management
Verify the Glance Image Services
00:03:16
Deploy a new image to an OpenStack instance
00:15:37
Hands-on Lab: Create a New Image
OpenStack Networking
Linux Bridges
00:06:38
Network Managers with Nova-Network
00:12:31
Network Traffic Flow
00:13:45
Floating IPs
00:08:35
Neutron Architecture and Plug-ins
00:16:00
Neutron and the Linux Bridge Plug-in
00:08:33
Neutron and Open vSwitch
00:18:28
Neutron and the Modular Layer 2 Plug-in
00:06:17
Neutron Layer 3 and DHCP agents
00:04:37
Load Balancer as a Service
00:05:38
Hands-on Lab: The OpenStack Lab's Existing Networks
Quiz: nova-network legacy networking
Quiz: Neutron Quiz
Swift
Swift Overview
00:21:49
The Ring, Ringbuilder, and Partitioning
00:15:46
Account, Container and Object Servers
00:06:34
Replication
00:13:15
Security/ACLs
00:06:13
Deployment and Operations
00:03:07
Uploading an Object to Swift in the Dashboard
00:03:10
Hands-on Lab: How to Manage Swift Containers with Horizon
Quiz: Swift Quiz
Ceilometer
Ceilometer Overview
00:04:01
Ceilometer Architecture - Meters and Pipelines
00:10:43
Quiz: Ceilometer Quiz
Heat
Heat Overview
00:03:28
Heat Architecture
00:01:38
Orchestration Templates
00:09:10
Quiz: Heat Quiz
Review
Review
00:03:12
Quiz: Practice Exam

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس