در این دوره، مهارت هایی را که برای نوشتن اسکریپت ها و ابزارهای قدرتمند با استفاده از پایتون نیاز دارید را توسعه می دهیم. همچنین با انواع داده ها، حلقه ها، شرایط، توابع، مدیریت خطا و غیره در برنامه نویسی و اسکریپت های پایتون آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • Python 2
 • ابزارهای دوره
 • راه اندازی یک محیط توسعه سرور ابر
 • معرفی پایتون
 • تاریخچه و مزایای پایتون
 • ایجاد اسکریپت های پایتون
 • انواع داده
 • کامنت ها در پایتون
 • انواع داده – trings و Numbers
 • انواع داده – Booleans و None
 • کار با متغیرها
 • Lists و Tuples
 • دیکشنری ها
 • جریان کنترل – شرایط و مقایسه
 • جریان کنترل – Loops
 • کپسوله سازی رفتار با توابع
 • استفاده از Standard Library Packages
 • کار با متغیرهای محیط
 • تعامل با فایل ها
 • پارامتر های خط فرمان
 • کتابخانه های پایتون
 • تست
 • و غیره