مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش استفاده از Ansible برای مدیریت پیکربندی و استقرار

دسته بندی ها: آموزش های LinuxAcademy ، آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش Ansible

linuxacademy-using-ansible-for-configuration-management-and-deployments

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Using Ansible for Configuration Management and Deployments Publisher:LinuxAcademy Author:Terrence Cox Duration:22:57:10

Ansible continues to gain traction as a powerful, enterprise level configuration and deployment management tool. With it's standardized Playbook formatting and reliance on Python standards, it is easy to use, quick to learn and puts the power of automation at everyone's fingertips. In this course, we will cover Ansible configuration, modules, command line usage and Playbook building. By the time you are done, you will be able to use Ansible to automate and manage your DevOps infrastructure.
Ansible continues to gain traction as a powerful, enterprise level configuration and deployment management tool. With it's standardized Playbook formatting and reliance on Python standards, it is easy to use, quick to learn and puts the power of automation at everyone's fingertips. In this course, we will cover Ansible configuration, modules, command line usage and Playbook building. By the time you are done, you will be able to use Ansible to automate and manage your DevOps infrastructure.
Introduction
Syllabus
00:08:09
Introduction to Ansible
00:06:02
Ansible vs. Other Tools
00:08:49
Introduction to YAML
00:05:06
YAML Examples
00:10:41
Ansible Documentation: Modules
00:08:34
Setup and Configuration
Test Environment Setup
00:11:09
Download and Installation
00:09:38
Ansible Configuration File
00:11:59
Ansible Python Dependencies
00:07:02
The HOSTS File
00:08:06
Overriding the Default HOSTS File
00:06:12
Overriding the Default System Ansible.Cfg File
00:11:08
Overriding the Default Roles Path
00:08:14
Exercise: Configure Test Environment for Secure Access
00:30:00
Exercise: Configuring the Ansible Host Environment
00:30:00
Exercise: Ansible Facts
00:30:00
Ansible Playbooks
Configuring Your 'Ansible' Account
00:08:03
Ansible Command Line
00:09:44
System Facts
00:08:34
System Facts: Common Values for Playbooks
00:10:13
Our First Playbook
00:11:36
Variables: Inclusion Types
00:09:45
Target Section
00:10:12
Variable Section
00:11:54
Task Section
00:10:52
Handler Section
00:10:20
Outlining Your Playbook
00:08:05
Create a Playbook from Our Outline
00:16:27
Optimizing Your Playbook
00:12:47
Taking Our Playbook for a Dry Run
00:07:45
Asychronous Polling
00:08:26
Simple Variable Substitution
00:09:05
Lookups
00:11:18
RunOnce
00:08:05
Local Actions
00:08:06
Loops
00:08:49
Conditionals
00:11:39
Until
00:08:41
Notify
00:10:20
Vault
00:10:08
Prompt - Interactive Playbook
00:08:19
Basic Include Statements
00:09:17
Tags
00:12:03
Basic Error Handling
00:08:04
Includes - Breaking Your Playbook Into Discrete Plays
00:18:13
Starting At Task or Stepping Through All Tasks
00:09:44
Passing Variables Into Playbooks at the Command Line
00:08:06
Using Jinja2 Templates
00:10:45
LocalAction
00:08:14
DelegateTo
00:10:04
Exercise: Running Ansible Commands Against Hosts
00:30:00
Exercise: Querying a Remote System
00:30:00
Exercise: Create a Simple Playbook
00:30:00
Exercise: Building a Larger Playbook - Target Section
00:30:00
Exercise: Building a Larger Playbook - Variable Section
00:30:00
Exercise: Building a Larger Playbook - Task Section
00:30:00
Exercise: Playbooks - Loops
00:30:00
Exercise: Playbooks - Notify
00:30:00
Exercise: Playbooks - Conditionals
00:30:00
Exercise: Playbooks - Lookup
00:30:00
Exercise: Playbooks - Local Action
00:30:00
Exercise: Playbooks - Run Once
00:30:00
Exercise: Playbooks - Prompt
00:30:00
Exercise: Playbooks - Includes
00:30:00
Exercise: Playbooks - Tags
00:30:00
Exercise: Playbooks - Until
00:30:00
Exercise: Playbooks - Ignore Errors
00:30:00
Exercise: Playbooks - Discrete Plays
00:30:00
Exercise: Playbooks - Create an Outline
00:30:00
Exercise: Playbooks - Create Playbook from Outline
00:30:00
Exercise: Playbooks - Optimize Your Outline Playbook
00:30:00
Exercise: Take Your Playbook for a DryRun
00:30:00
Exercise: Jinja2 Template Creation
00:30:00
Exercise: Playbooks - Using Templates
00:30:00
Exercise: Playbooks - Start At
00:30:00
Exercise: Playbooks - Step Into
00:30:00
Exercise: Playbooks - Variables from Command Line
00:30:00
Exercise: Playbooks - DelegateTo
00:30:00
Ansible Modules
The 'Setup' Module
00:10:13
The 'File' Module
00:11:06
The 'Pause' Module
00:11:36
The 'WaitFor' Module
00:08:25
The 'Yum' Module
00:10:40
The 'Apt' Module
00:11:12
The 'Service' Module
00:10:21
The 'Copy' Module
00:12:25
The 'Command' Module
00:08:14
The 'Cron' Module
00:08:19
The 'Debug' Module
00:08:40
The 'Fetch' Module
00:09:10
The 'User' Module
00:08:32
The 'AT' Module
00:08:56
The 'DNF' Module
00:08:47
The 'Apache2_Module' Module
00:08:11
The 'SetFact' Module
00:08:51
The 'Stat' Module
00:11:36
The 'Script' Module
00:12:26
The 'Shell' Module
00:10:28
The 'SELinux' Module
00:09:36
The 'SEBoolean' Module
00:11:38
The 'Raw' Module
00:07:31
The 'Ping' Module
00:07:06
The 'Package' Module
00:07:33
The 'Unarchive' Module
00:08:09
The 'HTPasswd' Module
00:10:22
The 'GetURL' Module
00:07:07
The 'Group' Module
00:07:31
The 'Mail' Module
00:09:15
The 'Filesystem' Module
00:10:15
The 'Mount' Module
00:08:25
The 'Notify' Module
00:10:20
The 'AptRepo' Module
00:08:06
The 'AptKey' Module
00:07:43
The ' ACL' Module
00:08:39
The 'Git' Module
00:08:55
Creating a Jinja2 Template File
00:08:02
The 'Template' Module
00:10:45
The 'MySQL_DB' Module
00:13:51
The 'MySQL_User' Module
00:11:04
The 'Kernel_Blacklist' Module
00:07:10
Exercise: The Pause Module
00:30:00
Exercise: The WaitFor Module
00:30:00
Exercise: The Setup Module
00:30:00
Exercise: The 'Yum' Module
00:30:00
Exercise: The 'Apt' Module
00:30:00
Exercise: The 'Service' Module
00:30:00
Exercise: The 'Copy' Module
00:30:00
Exercise: The 'Command' Module
00:30:00
Exercise: The 'Cron' Module
00:30:00
Exercise: The 'Debug' Module
00:30:00
Exercise: The 'User' Module
00:30:00
Exercise: The 'Fetch' Module
00:30:00
Exercise: The 'SetFact' Module
00:30:00
Exercise: The 'Stat' Module
00:30:00
Exercise: The 'Script' Module
00:30:00
Exercise: The 'Debug' Module
00:30:00
Exercise: The 'Fetch' Module
00:30:00
Exercise: The 'User' Module
00:30:00
Exercise: The 'AT' Module
00:30:00
Exercise: The 'DNF' Module
00:30:00
Exercise: The 'Shell' Module
00:30:00
Exercise: The 'SELinux' Module
00:30:00
Exercise: The 'SEBoolean' Module
00:30:00
Exercise: The 'Raw' Module
00:30:00
Exercise: The 'Ping' Module
00:30:00
Exercise: The 'HTPasswd' Module
00:30:00
Exercise: The 'GetURL' Module
00:30:00
Exercise: The 'Group' Module
00:30:00
Exercise: The 'Filesystem' Module
00:30:00
Exercise: The 'Mount' Module
00:30:00
Exercise: The 'Mail' Module
00:30:00
Exercise: The 'Unarchive' Module
00:30:00
Exercise: The 'Notify' Module
00:30:00
Exercise: The 'Apt Repo' Module
00:30:00
Exercise: The 'AptKey' Module
00:30:00
Exercise: The 'ACL' Module
00:30:00
Exercise: The 'MySQL_DB' Module
00:30:00
Exercise: The 'MySQL_User' Module
00:30:00
Roles
Roles - The Directory Structure
00:10:28
Role Based Tasks
00:11:51
Task Order - Pre and Post Tasks
00:07:35
Roles - Conditional Execution
00:10:59
Roles - Variable Substitution
00:09:24
Roles - Handlers
00:10:59
Roles - Using Notification
00:08:45
Roles - Configuring Alternate Roles Paths
00:07:02
Roles - Conditional Include Statements
00:11:11
Roles - Waiting For Events
00:08:01
Roles - Executing a Task Until
00:09:35
Roles - Using Tags
00:07:32
Roles - Breaking a Playbook Into a Role
00:18:13
Roles - Passing Variables from Command Line
00:09:03
Roles - Using Jinja2 Templates
00:10:45
Roles - DelegateTo
00:11:32
Roles - LocalAction
00:08:24
Exercise: Roles - Create Directory Structure
00:30:00
Exercise: Roles - Tasks Within a Role
00:30:00
Exercise: Roles - Pre and Post Tasks
00:30:00
Exercise: Roles - Variable Substitution
00:30:00
Exercise: Roles - Conditional Roles
00:30:00
Exercise: Roles - Using Templates
00:30:00
Ansible Command Line Usage
Ansible Command Line - Installing Packages
00:08:30
Ansible Command Line - Services and Hosts
00:08:11
Ansible Command Line - Commands and Shells
00:07:34
Ansible Command Line - Managing Users
00:08:53
Ansible Command Line - Create and Manage Cron Jobs
00:09:03
Ansible Command Line - Running Arbitrary Commands
00:07:16
Ansible Command Line - Output Tree
00:07:47
Exercise: Ansible Command Line - Run Arbitrary Module Commands
00:30:00
Exercise: Ansible Command Line - Installing Packages
00:30:00
Exercise: Ansible Command Line - Managing Services
00:30:00
Exercise: Ansible Command Line - Managing Users
00:30:00
Exercise: Ansible Command Line - Managing CRON Jobs
00:30:00
Exercise: Ansible Command Line - Run Arbitrary System Commands
00:30:00
Use Cases
Creating a Web Server Deployment - Outline
00:14:24
Creating a Web Server Deployment - Playbook First Pass
00:19:22
Creating a Web Server Deployment - Playbook Optimization
00:15:03
Creating a Web Server Deployment - Breaking Into Role(s)
00:16:20
Creating an NFS Server Deployment - Outline
00:10:39
Creating an NFS Server Deployment - Playbook First Pass
00:28:04
Creating an NFS Server Deployment - Playbook Optimization
00:12:28
Creating an NFS Server Deployment - Breaking Into Role(s)
00:21:16
Creating a Database Server Deployment - Outline
00:11:59
Creating a Database Server Deployment - Playbook First Pass
00:23:36
Creating a Database Server Deployment - Playbook Optimization
00:15:34
Creating a Database Server Deployment - Breaking Into Role(s)
00:13:52
Exercise: Use Case - Create a Web Server Outline
00:30:00
Exercise: Use Case - Create a DB Server Outline
00:30:00
Exercise: Use Case - Create an NFS Server Outline
00:30:00
Advanced Topics and Ansible 2.0 Updates
Galaxy Introduction and Usage
00:11:00
Ansible 2.0 - Installation
00:11:20
Ansible 2.0 - Playbooks: User Privilege Escalation Changes
00:08:05
Ansible 2.0 - Modules: The 'Find' Module
00:09:51
Ansible 2.0 - Modules: The 'Package' Module
00:09:05
Ansible 2.0 - Roles: User Privilege Escalation Changes
00:10:19
Ansible 2.0 - Roles: The 'Find' Module
00:08:47
Ansible 2.0 - Roles: The 'Package' Module
00:07:36
Exercise: The 'Find' Module
00:30:00
Exercise: The 'Package' Module
00:30:00
Conclusion
Conclusion and Next Steps
00:07:12

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس