مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش اصولی Acrobat DC 

دسته بندی ها: دیزاین ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش Adobe Acrobat ، آموزش های ادوبی (Adobe)

در این دوره با هر آنچه که باید برای ایجاد، ویرایش و مدیریت فایل های PDF در خانواده Acrobat DC برنامه های Acrobat Pro، Acrobat Standard و Acrobat Reader فرا بگیرید و نحوه ایجاد فایل های PDF با استفاده از مواد منبع از مایکروسافت آفیس، ادوبی CC، صفحات وب، و اسکن ها، ویرایش و ترکیب فایل های PDF، نحوه ایجاد فرم های قابل پر کردن، جمع آوری نظرات و بررسی فایل های PDF، اسناد اصلی، و اضافه کردن صوتی، ویدئو و لینک به فایل های PDF آشنا می شوید.

سرفصل:

 • جستجوی فایلهای PDF
 • ایجاد فایلهای PDF از Microsoft Office و Adobe CC
 • چاپ به PDF
 • تبدیل یک اسکن به متن قابل جستجو
 • اضافه کردن لینک ها و بوک مارک ها
 • ترکیب PDF های چندگانه
 • صادرات به فرمت های Office، HTML و یا RTF
 • کامنت گذاری و بررسی
 • ایجاد فرم های قابل پر کردن
 • افزودن تعامل
 • حفاظت از محتوا
 • اطمینان دسترسی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Acrobat DC Essential Training Publisher:Lynda Author:Claudia McCue Duration:7h 47m Level:Beginner

Learn how to create, edit, and manage PDFs with the Acrobat DC family of programs: Acrobat Standard, Acrobat Pro, and Acrobat Reader.
Updated: 3/9/2018
Released: 5/12/2015
This foundational course teaches everything you need to know to create, edit, and manage PDFs in the Acrobat DC family of programs: Acrobat Pro, Acrobat Standard, and Acrobat Reader. Author Claudia McCue shows how to create PDFs using source material from Microsoft Office, Adobe CC, web pages, and scans, and edit and combine PDFs. She also demonstrates how to create fillable forms, gather comments and review PDFs, esign documents, and add audio, video, and links to PDFs.
Topics include:
Searching PDFs
Creating PDFs from Microsoft Office and Adobe CC
Printing to PDF
Converting a scan to searchable text
Adding hyperlinks and bookmarks
Combining multiple PDFs
Exporting to Office, HTML, or RTF formats
Commenting and reviewing
Building fillable forms
Adding interactivity
Protecting content
Ensuring accessibility
Introduction
Welcome
57s
What you should know before watching this course
44s
Using the exercise files
1m 3s
New Features in the January 2016 Acrobat DC Update
3m 40s
1. About Acrobat and PDFs
About the Portable Document Format
2m 32s
Comparing Acrobat Pro, Acrobat Standard, and Adobe Reader DC
5m 55s
2.The Acrobat Workspace
The basics: Menu bar, toolbars, navigation pane, and task panes
3m 29s
Page display, document navigation, and controlling magnification
6m 27s
Creating a custom toolset
4m 55s
3. Searching PDFs
Using the Find function
1m 44s
Using Advanced Search
2m 28s
Creating a full text index with Catalog
6m 6s
4. Creating PDFs From Office Applications
PDFs from Microsoft Word (PC)
9m 24s
PDFs from Microsoft PowerPoint (PC)
7m 50s
PDFs from Microsoft Excel (PC)
7m 2s
PDFs from Microsoft Word (Mac)
Updated:
3m 46s
PDFs from Microsoft PowerPoint (Mac)
3m 18s
PDFs from Microsoft Excel (Mac)
3m 5s
5. Creating PDFs from Adobe Applications
Adjusting the presets
6m 25s
PDFs from Adobe Illustrator
9m 40s
PDFs from Adobe InDesign
15m 10s
PDFs from Adobe Photoshop
5m 6s
6. Additional PDF Creation Methods
Printing to PDF
3m 30s
Creating PDFs from text and image files
2m 26s
Converting a scan to searchable text
Updated:
7m 49s
Using Acrobat mobile to scan documents on your phone
New
3m 32s
Converting selected areas of a PDF and Clipboard contents
2m 17s
PDFs from iOS cameras
5m 41s
7. Editing PDF Content
Editing text and graphics
6m 11s
Editing scanned documents
2m 57s
Adding hyperlinks
7m 56s
Creating bookmarks
7m 58s
Adding a file attachment
2m 53s
8. Combining and Modifying PDF Pages
Combining multiple PDFs
2m 35s
Inserting pages
3m 10s
Replacing pages
2m 24s
Changing page order
1m 55s
Rotating pages
2m 5s
Extracting pages
6m 4s
Cropping pages
10m 46s
Splitting a document
4m 9s
Adding headers and footers
5m 33s
Adding a watermark
7m 17s
Bates numbering
7m 5s
Adding article boxes
6m 20s
Using the built-in actions
5m 14s
Working with portfolios
4m 44s
Comparing documents
New
6m 27s
9. Exporting to Other Formats
Exporting to Word, Excel, and PowerPoint
5m 35s
Exporting images
5m 33s
Exporting to HTML
4m 17s
Exporting to Rich Text Format
2m 47s
10. Commenting and Reviewing
Adding sticky notes and other annotations
10m 17s
Using email reviews
3m 36s
Using shared reviews
7m 18s
Tracking reviews and collecting comments
2m 38s
Managing, summarizing, and printing comments
Updated:
7m 42s
Collecting signatures
Updated:
5m 13s
New commenting features
1m 45s
New signature features
4m 22s
11. Fillable Forms
Discovering what PDF forms can do
2m 56s
Using the Form Wizard
6m 29s
Creating text fields
13m 13s
Creating list boxes
6m 50s
Creating dropdowns
7m 11s
Creating radio buttons and checkboxes
11m 49s
Creating buttons
12m 33s
Performing simple calculations
14m 15s
Distributing forms
8m 34s
12. Adding Interactivity
Using hyperlinks for document navigation
7m 50s
Adding audio
8m 22s
Adding video
6m 25s
Creating rollover effects
6m 36s
13. Protecting PDF Content
Restricting editing
7m 21s
Choosing a security method
4m 41s
Using a security envelope
7m 59s
Redacting content
5m 43s
Removing hidden information
3m 50s
14. Ensuring Accessibility
Understanding why accessibility is important
4m 6s
Checking for accessibility
3m 53s
Adding tags and alternate text
Updated:
3m 41s
Controlling reading order
5m
Exploring the Setup Assistant options
4m 32s
Conclusion
What I hope you've learned
1m 30s
Next steps
1m 53s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 1.55GB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Acrobat DC Essential Training_git.ir.part1.rar Lynda Acrobat DC Essential Training_git.ir.part2.rar