در این دوره با  پیشگیری از مشکلات و راه حل های آن، بررسی رایج ترین مشکلات چاپ سه بعدی، نحوه حل آنها با تغییراتی در مدل، جهت گیری یا تنظیمات چاپگر آشنا می شوید. یاد بگیرید وقتی که چاپ شما در بستر چاپ قرار نمی گیرد؛ وقتی لک، کورک و رشته می بینید،وقتی  مسائل خنک کننده داشته باشید یا دیواره های چاپ شما خیلی نازک باشند چه کاری انجام دهید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مخاطبان دوره
 • تشخیص مشکلات چاپ 3D
 • بررسی اجمالی
 • قطعات چاپگر سه بعدی
 • هندسه مدل و ارتفاع نازل
 • سازگاری سطح و مواد
 • اثرات دما
 • چاپگر بیش از حد یا کمتر اکسترود شده
 • لک، کورک و رشته
 • printing square و backlash و تست قطعات
 • ابعاد ناصحیح قطعه
 • مشکلات هندسی چاپگر
 • اثرات Filament بر روی یک چاپ
 • مسائل مربوط به Filament
 • مسائل درجه حرارت و خنک کننده اکسترودر
 • ملاحظات هندسه قطعه
 • چاپ هایی با دیواره نازک
 • چاپ گلدان
 • چاپ بند و لاغر
 • چاپ solid
 • جهت یابی قطعات برای قدرت
 • چاپ هایی با با منحنی ها و حفره ها
 • شناسایی مشکلات چاپی مربوط به نرم افزار
 • مرور کلی: یافتن مسائل ناشی از نرم افزار
 • مرور اجمالی: برنامه های میزبان
 • انتخاب برنامه slicer و میزبان
 • بهینه سازی پشتیبانی
 • مدیریت تنظیم چاپ
 • نتیجه
 • مراحل بعدی