پیشنهاد فرادرس

آموزش اپلیکیشن های موبایل Adobe برای طراحان

دسته بندی ها: آموزش های ادوبی (Adobe) ، آموزش Adobe Comp CC ، آموزش Adobe Illustrator ، آموزش فتوشاپ (Photoshop) ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش های لیندا (Lynda) ، دیزاین

به منظور تسریع در گردش کار طراحی، اپلیکیشن های موبایل خود را در Adobe ترکیب کنید. در این دوره، به ویژگی های کلیدی ارائه شده در شش نرم افزار Adobe Capture CC، Adobe Photoshop Fix، Adobe Photoshop Mix، Adobe Comp CC، Adobe Illustrator Draw و Adobe Photoshop Sketch می پردازیم و نشان می دهد که چگونه با سرعت هر چه سریعتر هر کدام را اجرا کنید. همچنین در این دوره با ایجاد براش های فتوشاپ با Adobe Capture CC، صاف کردن پوست با Adobe Photoshop Fix، استفاده از Adobe Illustrator Draw و موارد دیگر را بیاموزید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • فایل های تمرین
 • بررسی رابط کاربری Adobe Capture CC
 • خط اتصال در Adobe Photoshop Fix
 • ایجاد افکت های soft-focus
 • نقاشی در Adobe Photoshop Fix
 • وارد کردن عکس و تنظیمات با Adobe Photoshop Mix
 • ارسال پروژه های خود به Adobe Photoshop CC
 • ایجاد یک پروژه جدید Adobe Comp
 • مدیریت محصولات و اسناد در Adobe Comp CC
 • طراحی با ابزارهای اساسی در Adobe Illustrator Draw
 • کاوش در Adobe Photoshop Sketch
 • به اشتراک گذاری کار خود در Behance
Adobe Mobile Apps For Designers Publisher:Lynda Author:Tony Harmer Duration:3h 11m Level:Beginner

Learn how to incorporate mobile apps from Adobe into your design workflow. Discover how to get up and running with Adobe Capture CC, Adobe Photoshop Fix, Adobe Photoshop Mix, Adobe Comp CC, Adobe Illustrator Draw, and Adobe Photoshop Sketch.
Updated: 3/2/2018
Released: 3/13/2017
Accelerate your design workflow by incorporating mobile apps from Adobe into the mix. In this course, Tony Harmer dives into the key features offered in six apps—Adobe Capture CC, Adobe Photoshop Fix, Adobe Photoshop Mix, Adobe Comp CC, Adobe Illustrator Draw, and Adobe Photoshop Sketch—and shows how to get up and running quickly with each one. Discover how to create Photoshop brushes with Adobe Capture CC, make skin smooth with Adobe Photoshop Fix, draw with Adobe Illustrator Draw, and more.
Topics include:
Exploring the Adobe Capture CC interface
Spot-healing in Adobe Photoshop Fix
Creating soft-focus effects
Painting in Adobe Photoshop Fix
Importing a photo and making adjustments with Adobe Photoshop Mix
Sending your projects to Adobe Photoshop CC
Creating a new Adobe Comp project
Managing products and documents in Adobe Comp CC
Drawing with the basic tools in Adobe Illustrator Draw
Exploring Adobe Photoshop Sketch
Sharing your work on Behance
Introduction
Welcome
43s
About the apps in this course
Updated:
2m 41s
What these apps can do for you and your work
1m 5s
Downloading Adobe mobile apps
57s
Connected to Creative Cloud
1m 12s
Exercise files
Updated:
54s
1. Adobe Capture
Explore the Capture interface
Updated:
2m 54s
Generate vector shapes with Capture
Updated:
5m 44s
Find typefaces with Capture
Updated:
2m 12s
Create color themes with Capture
Updated:
2m 54s
Create materials in Capture
Updated:
2m 34s
How to use a material from Capture in Dimension
Updated:
4m 45s
Create patterns with Capture
Updated:
2m 11s
How to use a pattern from Capture in Photoshop CC
Updated:
3m 43s
Create Photoshop brushes with Capture
New
6m 42s
Create Illustrator brushes with Capture
New
3m 3s
CC members only: Export more
New
1m 18s
2. Adobe Photoshop Fix
Import and make basic adjustments to a photo
4m 50s
Spot-healing in Photoshop Fix
3m 31s
Retouch portraits with Liquify
3m 56s
Smooth skin with Adobe Photoshop Fix
3m 40s
Create soft-focus and vignette effects
3m 57s
Painting in Photoshop Fix
5m 8s
Send your work to Photoshop CC
Updated:
5m 33s
Members-only features
2m 20s
3. Adobe Photoshop Mix
Import a photo and make adjustments with Photoshop Mix
Updated:
4m 49s
Cut out in Photoshop Mix
Updated:
4m 56s
New auto cutout
Updated:
3m 7s
Blend modes in Photoshop Mix
Updated:
2m 47s
Image harmonization in Photoshop Fix
Updated:
3m 31s
Round-tripping between Photoshop Mix and Photoshop Fix
Updated:
2m 58s
Add text layers
Updated:
2m 35s
Send your projects to Photoshop CC
New
1m 30s
Edit Photoshop Mix adjustments in Photoshop CC
New
3m 22s
4. Adobe Comp CC
Create a new Adobe Comp project
2m 45s
Create a layout with gestures in Adobe Comp CC
8m 58s
Adding new pages to a Comp CC project
1m 9s
Managing projects and documents in Comp CC
3m 14s
Auto mockups in Comp CC
2m 7s
Sharing a PDF from Comp CC
1m 39s
Quick share a layout in Comp CC
1m 13s
Send your work to the desktop
3m 27s
5. Illustrator Draw
Explore the Adobe Draw interface
6m 1s
Draw with the basic tools in Adobe Draw
3m 15s
Add a drawing layer in Adobe Draw
3m 37s
Add an image layer in Adobe Draw
2m 8s
Blend modes for layers in Adobe Draw
3m 11s
Transform layers in Illustrator Draw
Updated:
2m 8s
Fill layers and shapes in Illustrator Draw
Updated:
2m 1s
6. Adobe Photoshop Sketch
Explore the Adobe Photoshop Sketch interface
4m 34s
Drawing tool basics
Updated:
5m 5s
Select brushes in Adobe Photoshop Sketch
1m 5s
Add sketch and image layers in Photoshop Sketch
5m 15s
Blend modes for layers in Photoshop Sketch
6m 44s
Drawing assistance in Photoshop Sketch
2m 55s
Transform layers in Photoshop Sketch
Updated:
2m 1s
Fill a Photoshop Sketch layer with color
New
1m 16s
Paint Inside option in Photoshop Sketch layers
New
1m 47s
Conclusion
Share your work on Behance
5m 6s
Continue your learning experience
1m 8s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 623.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Adobe Mobile Apps For Designers_git.ir.rar
captcha