آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش اصولی Motion Graphics در After Effects CC 2018

دسته بندی ها: دیزاین ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش افتر افکت (After Effects) ، آموزش های ادوبی (Adobe)

نرم افزار After Effects، می توانید بسیاری از کارها را انجام دهد اما اگر شما یک motion designer باشید، باید قابلیت های motion graphics در  After Effects را دنبال کنید. در این دوره با ابزار و تکنیک های مورد نیاز برای ساخت طرح های Motion در Adobe After Effects CC 2018، لایه ها و مسیرهای شکل، متدهای مختلف انیمیشن سازی، از جمله انیمیشن سازی دستی با keyframes، استفاده از Graph Editor، تغیر سرعت با time remapping، طراحی motion و looping با عبارات و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • کار با لایه های شکل و مسیر
 • انیمیشن سازی compositions
 • کامپوزیت سازی
 • انیمیشن سازی type
 • انیمیشن سازی لایه های 3D
 • ایجاد متن 3D و هندسه
 • رندر motion graphics
 • دنبال کردن گردش کار motion graphic
 • Essential Graphics panel
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
After Effects CC 2018 Essential Training: Motion Graphics Publisher:Lynda Author:Alan Demafiles Duration:4h 11m Level:Intermediate

Learn the tools and techniques you need to make amazing motion graphics in After Effects CC 2018. This course concentrates on the features motion designers need most.
Updated: 5/7/2018
Released: 11/6/2017
After Effects can do many things, but if you're a motion designer, you're into After Effects for its motion graphics capabilities. This course concentrates on the tools and techniques you need to make amazing motion designs in Adobe After Effects CC 2018. First, explore shape layers and paths, the foundations of effective vector-based compositions. Then learn different methods of animation, including manually animating with keyframes, leveraging the Graph Editor, changing speed with time remapping, motion sketching, and looping with expressions. Next is compositing, which allows you combine visual elements from separate sources, as well as mask out areas of an effect. Then learn how to set and animate type, and get an introduction to 3D. The last step is rendering your project for your final destination. Instructor Alan Demafiles—a leading After Effects trainer—closes with some tips on building an effective workflow that maximizes your creative freedom and efficiency.
Topics include:
Working with shape layers and paths
Animating compositions
Compositing
Animating type
Animating 3D layers
Creating 3D text and geometry
Rendering your motion graphics
Following an effective motion graphic workflow
Introduction
Welcome
55s
Samples and inspiration
2m 37s
Big picture concepts
3m 3s
How to use the exercise files
1m 30s
1. Working with Shape Layers
Shape layer overview
4m 51s
Shape layers and transforms
4m 18s
Repeating elements
6m 19s
Create write-on paths
8m 28s
Path operators on shape layers
5m 36s
2. Working with Animation
Understand keyframe interpolations
7m 19s
Add and adjust keys
6m 19s
Introduction to the Graph Editor
7m 10s
Fine-tune with the Graph Editor
6m 17s
Alter speeds with time remapping and other techniques
8m 59s
Anchor point fundamentals
5m 59s
Parenting
6m 49s
Motion sketching
8m 25s
Create looped animation with expressions
7m 11s
3. Working with Compositing
What is compositing?
2m 54s
Blend modes for layers
6m 44s
Create and animate masks
6m 57s
Use track mattes
5m 40s
Add effect filters
7m 31s
4. Working with Type
Set type
6m 21s
Use text animators
6m 47s
Animate type on a path
7m 54s
5. Basic After Effects 3D
Introduction to 3D layers
5m 33s
Cameras and lights
6m 41s
3D layer properties
3m 42s
Null object parenting
4m 46s
Build a basic camera rig
7m 25s
6. 3D Geometry
Introduction to Cinema 4D renderer
5m 7s
Create 3D text
2m 29s
Create 3D geometry
6m 27s
Introduction to Cinema 4D Lite
5m 50s
7. Rendering for Motion Graphics
Add compositions to the Render Queue
5m 46s
Render multiple files with the Render Queue
4m 24s
Use Adobe Media Encoder
4m 8s
Use prerenders
6m 34s
8. Motion Graphic Workflow Tips
Important motion graphic workflows
7m 11s
Collapse transformations
7m 6s
Essential Graphics panel
New
7m 22s
Master properties
New
7m 37s
Conclusion
Next steps
17s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 773.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda After Effects CC 2018 Essential Training Motion Graphics_git.ir.rar