در حال حاضر بسیاری از معامله های بازار بورس با الگوریتم انجام می شود: برنامه های کامپیوتری که طبق فرمول ریاضی سهام را خریداری یا فروش می کنند. این معاملات با سرعت و فرکانس انجام می شود که برای انسان ها بسیار سخت است. بنابراین، برای متخصصین امور مالی و در واقع هر کسی که در بازار سهام سرمایه گذاری می کند، نحوه کارکرد این الگوریتم ها مهم است. این دوره نشان می دهد که چگونه یک استراتژی تجاری مبتنی بر قاعده و برنامه الگوریتم تجاری ساده را توسعه داد. این دوره به سرمایه گذاران کمک می کند تا نحوه ی پیش بینی عملکرد و تجارت خودکار را فرا بگیرند و با قوانین معاملاتی الگوریتمی و توسعه و تست یک الگوریتم، نحوه اعمال الگوریتم ها و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مبانی سهام تجاری
  • الگوریتم ها و صنعت مالی
  • چگونه فدرال تجارت الگوریتم را تنظیم می کند
  • مطالعات موردی
  • قوانین و راهکارهای کمی
  • جمع آوری داده ها برای الگوریتم ها
  • طراحی الگوریتم ها
  • تست الگوریتم ها
  • خرید و فروش با الگوریتم های معاملاتی