با استفاده از بهترین ویژگی های فریمورک Angular و دات نت می توانید اپلیکیشن های هوشمند و API را ایجاد کنید. با افزودن Microsoft Azure  یک گزینه میزبانی قدرتمند و آسان برای استفاده از پروژه های خود دارید. این دوره نحوه توسعه خدمات امن دات نت با Angular و Azure، ایجاد اپلیکیشن Angular در بالای دات نت، ساخت API با NET Core.، نحوه ایمن سازی اپلیکیشن با Auth0، استقرار اپلیکیشن ها با گردش کار ادغام مداوم Visual Studio Team Services و  GitHub، تست اپلیکیشن ها و دسترسی به کتابخانه ها برای ساده سازی کارهایتان را نشان می دهد.

مباحث دوره:

 • ایجاد و پیکربندی پروژه Angular
 • ایمن سازی ورود به سیستم
 • کار با GitHub و Visual Studio Team Services
 • ساخت API با NET Core.
 • ایمن سازی NET APIs.
 • تست با Postman
 • ساخت یک پروکسی دات نت از ابتدا تا انتها

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • فایل های تمرین
 • Angular
 • راه اندازی محیط
 • ایجاد یک پروژه Angular
 • انتشار در Azure
 • تست واحد با Karma و Jasmine
 • نسخه ی نمایشی: تست تزریق وابستگی
 • ایمن سازی ورود با Auth0
 • ایجاد یک tenant
 • ایجاد یک سرویس auth
 • حفاظت از مسیرها با auth guards
 • VSTS و GitHub
 • بررسی کد در GitHub
 • ایجاد یک فضای کاری VSTS
 • ایجاد یک تعریف ساخت
 • ایجاد یک تعریف انتشار
 • ایجاد APIs در NET Core.
 •  #C در مقابل TypeScript
 • ایجاد پروژه از قالب های دات نت
 • ایجاد یک پروژه از ویژوال استودیو
 • نسخه ی نمایشی: ایجاد یک کنترلر (تست محور)
 • نسخه ی نمایشی: تست تزریق سرویس با Moq
 • نسخه ی نمایشی: تست کدهای وضعیت HTTP
 • اجرای میکروسرویس ها با  Visual Studio
 • ایمن سازی میکروسرویس ها با Auth0
 • بررسی API ها در Auth0
 • اضافه کردن الزامات JWT برای راه اندازی
 • تست API با Postman
 • اضافه کردن حوزه ها به توکن های JWT
 • انتشار میکروسرویس در Azure
 • تست با Postman
 • ایجاد محیط
 • خودکار سازی مجوز
 • آزمایش تست با Test Runner
 • ایجاد یک پروکسی
 • نتیجه
 • مراحل بعدی