تبلیغات

آموزش مبانی هوش مصنوعی - شبکه های عصبی 

دسته بندی ها: هوش مصنوعی ، آموزش های لیندا (Lynda) ، شبکه های عصبی مصنوعی

در یک شبکه عصبی مصنوعی، برای ایجاد یک سیستم یادگیری ماشینی پیچیده، از مغز انسان الهام گرفته شده است. در حال حاضر شبکه های عصبی می توانند میلیون ها صدا، فیلم  و تصویر را طبقه بندی کنند. این ماشین ها می توانند به پرسش های ما پاسخ دهند، رفتار ما را درک کنند و حتی به جای ما رانندگی کنند. این شبکه ها، در داده های ما به دنبال الگوهای ظریف می گردند و سپس در طول زمان به خوبی خود را با آن وفق می دهند. آنها می توانند در پیش بینی رفتار ما، یادگیری زبان ما و یافتن اکتشافات جدید خبره شوند. در این دوره مربی Doug Rose،  مروری کلی از شبکه های عصبی مصنوعی ارائه می دهد و همچنین توضیح می دهد که چه چیزی هستند و چگونه می توان از آنها برای چالش های یادگیری ماشینی استفاده کرد. و نیز روش های استفاده از این تکنولوژی را برای انجام کارهای جدید و جذاب جهت پروژه ها یا کسب و کارشما، به بحث می گذارد.

سرفصل ها:

 • شبکه های عصبی مصنوعی چیست؟
 • استفاده از یک شبکه عصبی
 • تصمیم گیری با نورون
 • شبکه عصبی برای یادگیری ماشین
 • پیدا کردن الگوهای پیچیده
 • پیکربندی شبکه عصبی
 • راه اندازی شبکه شما
 • استفاده از پس انتشار در خطاها
 • طبقه بندی مجموعه داده های کلان
 • شبکه عصبی مصنوعی چیست؟
 • استفاده از یک شبکه عصبی
 • فرایندهای چند لایه
 • تصمیم گیری با نورون
 • شبکه های عصبی برای یادگیری ماشین
 • یافتن الگوهای پیچیده
 • انتقال داده ها به شبکه
 • استفاده از لایه های پنهان
 • افزودن weight
 • تعیین سطح فعال سازی
 • دادن یک پیشقدر فعال سازی به نورون ها
 • پیکربندی شبکه عصبی
 • راه اندازی اولیه شبکه خود
 • بهبود دقت شبکه شما
 • استفاده از پس انتشار در خطاها
 • حرکت به عقب برای کمک به شبکه یادگیری
 • تنظیم شبکه خود
 • ارتباط یادگیری با قانون زنجیره ای
 • استفاده از شبکه عصبی برای یافتن الگوها
 • طبقه بندی مجموعه داده های کلان
 • خوشه کردن داده های خود به گروه ها
 • اجتناب از چالش های جدی
 • نتیجه
 • مراحل بعدی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Artificial Intelligence Foundations: Neural Networks Publisher:Lynda Author:Doug Rose Duration:1h 16m Level:Beginner

Learn the key concepts behind artificial neural networks. Discover how to configure a neural network and use that network to find patterns in massive data sets.
Released: 4/12/2018
An artificial neural network uses the human brain as inspiration for creating a complex machine learning system. There are now neural networks that can classify millions of sounds, videos, and images. These machines can answer our questions, understand our behaviors, and even drive our cars. The network looks for subtle patterns in our data and then fine-tunes itself to improve over time. They can become experts in predicting our behavior, learning our languages, and finding new discoveries. In this course, instructor Doug Rose provides an overview of artificial neural networks, explaining what they are and how you can use them for your machine learning challenges. Discover ways that you can use this technology to do fascinating new things for your projects or your business.
Topics include:
What are artificial neural networks?
Using a neural network
Making decisions with neurons
Neural networks for machine learning
Finding complex patterns
Configuring a neural network
Initializing your network
Using back propagation for errors
Classifying massive data sets
Introduction
Welcome
1m 53s
1. What Are Artificial Neural Networks?
Use a neural network
3m 45s
Multilayer perceptrons
4m 4s
Make decisions with neurons
4m 14s
2. Neural Networks for Machine Learning
Find complex patterns
3m 48s
Feed data into the network
4m 17s
Use hidden layers
3m 41s
Add weights
4m 9s
Determine the activation level
4m 19s
Give the neurons an activation bias
4m 47s
3. Configuring the Neural Network
Initialize your network
4m 13s
Improve your network's accuracy
4m
Use back propagation for errors
4m 3s
Move backwards to help the network learn
3m 58s
Tune your network
4m 2s
Link your learning with the chain rule
4m 1s
4. Using the Neural Network to Find Patterns
Classify massive data sets
4m 27s
Cluster your data into groups
4m 2s
Avoid serious challenges
3m 31s
Conclusion
Next steps
1m 37s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 458.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Artificial Intelligence Foundations Neural Networks_git.ir.rar