تبلیغات

آموزش هویت ASP.NET MVC 5 - احراز و تایید هویت

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش ASP.NET MVC

احراز و تایید هویت ویژگی های اصلی بسیاری از اپلیکیشن های مدرن است. با توانمند سازی اعتبار از سیستم عامل های قابل اعتماد مانند فیس بوک و گوگل، می توانید زمان توسعه گرانقیمت خود را صرفه جویی کنید و تجربه کاربر را بهبود ببخشید. در این دوره با احراز و تایید هویت کاربران اپلیکیشن های ASP.NET MVC 5 با متدهای دات نت، مدیریت هویت در ASP.NET MVC 5، پیاده سازی احراز هویت شخص ثالث در اپلیکیشن با فیس بوک، توییتر، گوگل، مایکروسافت و GitHub، تأیید ایمیل و تأیید اعتبار دو مرحله ای و کنترل سطح مجوز برای کاربران و ایمن سازی اپلیکیشن های ASP.NET در برابر هفت نوع از رایج ترین آسیب پذیری ها آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مدیریت هویت
 • اعضا در ASP.NET
 • هویت ASP.NET
 • احراز و تایید هویت
 • رایج ترین آسیب پذیری ها در اپلیکیشن
 • ایجاد اپلیکیشن جدید ASP.NET MVC 5
 • تایید هویت Facebook
 • تایید هویت Twitter
 • تایید هویت Google
 • تایید هویت Microsoft
 • تایید هویت GitHub
 • پیکربندی تایید هویت ویندوز
 • امنیت
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
ASP.NET MVC 5 Identity: Authentication and Authorization Publisher:Lynda Author:Ervis Trupja Duration:1h 30m Level:Intermediate

Learn how to authenticate and authorize users of your ASP.NET MVC 5 application using login credentials from Facebook, Twitter, Google, Microsoft, and other third-party providers.
Released: 8/28/2018
Authentication and authorization are core features of many modern apps. So why reinvent the wheel, forcing your users to create yet another login? Leveraging credentials from trusted platforms like Facebook and Google, you can save yourself precious development time and improve the user experience. This course shows how to authenticate and authorize users of your ASP.NET MVC 5 applications using .NET methods as well as third-party frameworks. Instructor Ervis Trupja discusses the options for identity management in ASP.NET MVC 5, showing how to implement third-party authentication in your app with Facebook, Twitter, Google, Microsoft, and GitHub. He shows how to set up email confirmation and two-step authentication and control levels of authorization for users. Finally, he discusses how to secure ASP.NET apps against the seven most common vulnerabilities.
Topics include:
Identity management
Authentication vs. authorization
Authentication via Facebook, Google, Microsoft, and more
Email confirmation
Two-step authentication
Simple, role-based, and view-based authorization
Defending against vulnerabilities
Introduction
Improve user experience with third party authentication
1m 7s
What you need to know
49s
1. Identity Management
Membership in ASP.NET
1m 59s
ASP.NET Identity
3m 47s
Identity demo
3m 51s
Authentication vs. authorization
2m 9s
Common vulnerabilities in applications
1m 21s
2. Authentication
Understand authentication and authentication options
3m 32s
Create a new ASP.NET MVC 5 application
1m 31s
Facebook authentication
4m 27s
Twitter authentication
3m 39s
Google authentication
5m 20s
Microsoft authentication
4m 21s
GitHub authentication
5m 15s
Configure Windows authentication
2m 12s
Email confirmation setup: SendGrid
5m 55s
Email confirmation in action
4m 13s
Two-factor authentication with SMS setup: Twilio
4m 52s
Two-factor authentication with SMS in action
3m 17s
3. Authorization
Understand authorization and authorization types
1m 34s
Simple authorization
2m 32s
Role-based authorization
2m 35s
View-based authorization
3m 32s
View-based authorization using the view model
4m 7s
4. Security
Vulnerability: Object binding vulnerability
3m 34s
Vulnerability: Dangerous uploaded file type
58s
Vulnerability: Excessive authentication attempts
1m 30s
Vulnerability: XSS filter evasion
48s
Vulnerability: Inclusion of third-party ccripts
57s
Vulnerability: Cross-site request forgery (CSRF)
1m 59s
Vulnerability: Open redirect
1m 33s
Conclusion
Next steps
56s

پیشنهاد فرادرس