تبلیغات

تبدیل شدن به یک رهبر متفکر

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش کسب و کار (Business)

آیا امیدوارید تا تغییرات پایدار و مهمی ایجاد کنید؟ پس ممکن است زمان آن رسیده تا به یک رهبر متفکر تبدیل شوید. رهبران متفکر به خاطر ایده های خود و مشارکت آنها در جهان شناخته شده اند. آنها تخصص خود را به اشتراک می گذارند و یک انجمن از پیروان را دارند، درحالی که شهرت و اعتبار خود را در فیلدهای خود افزایش می دهند. در این دوره با معرفی رهبر متفکر و خطرات و پاداش های این موقعیت منحصر به فرد آشنا می شوید. همچنین به بررسی برنامه ریزی یک استراتژی، ایجاد نفوذ و تاثیر و به حداکثر رساندن دید و ردیابی تاثیر می پردازید. علاوه بر این راهنمایی هایی را برای ارزیابی ایده ها برای رسیدن به وسیع ترین مخاطبان امکان پذیر می کند.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • رهبر متفکر کیست؟
 • پاداش و خطرات رهبری متفکر
 • استراتژی خود را توسعه دهید
 • شناسایی موقعیت خود
 • درک زمینه و روند
 • قبایل، جوامع و پیروان
 • ساختن خطوط نفوذ
 • مسیر خود را به عنوان یک رهبر متفکر تنظیم کنید
 • شناسایی ذینفعان
 • پیام خود را مشخص کنید
 • غلبه بر اعتراضات
 • نمایش تخصص
 • یک چارچوب بصری را بسازید
 • تقویت ایده های شما
 • مخاطبین خود را تعیین کنید
 • آواتار خود را تعریف کنید
 • کسب درآمد از تخصص
 • نفوذ و تاثیر خود را گسترش دهید
 • پیگیری تاثیر به عنوان یک رهبر متفکر
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Becoming a Thought Leader Publisher:Lynda Author:Denise Brosseau Duration:1h 16m Level:Intermediate

Become a thought leader. Learn techniques to develop a compelling message, build influence, and track your impact.
Released: 5/8/2018
Do you hope to build lasting change and a legacy that matters? Then maybe it's time for you to become a thought leader. Thought leaders are recognized for their ideas and their contributions to the world. They share their expertise and engage a community of followers—while enhancing their own reputations in their fields. In this course, thought leadership consultant and author Denise Brosseau defines exactly what a thought leader is and explains the risks and rewards that come with this unique position. She describes how to plan your strategy, develop a compelling message, build influence, maximize your visibility, and track your impact. She also shares tips to scale your ideas to reach the widest possible audience—online and off.
Topics include:
Developing your strategy
Building influence
Codifying ideas
Amplifying ideas
Expanding influence and impact
Monetizing your expertise
Introduction
Welcome
1m 15s
What is a thought leader?
3m 27s
Rewards and risks of thought leadership
3m 42s
1. Develop Your Strategy
Identify your niche
4m 1s
Define your "What if?" future
3m 22s
Understand the context and trends
3m 48s
Tribes, communities, and followers
3m 49s
2. Build Your Ripples of Influence
Select your path forward as a thought leader
3m 23s
Identify and enroll stakeholders
3m 50s
What's in it for your stakeholders?
3m 27s
Clarify your message
3m 56s
Overcome objections
3m 25s
3. Codify Your Ideas
Distill your expertise
3m 57s
Develop a visual framework
3m 11s
Enroll others in your cause
3m 30s
4. Amplify Your Ideas
Determine your audience
3m 30s
Define your avatar
3m 13s
Find your thought leadership brand voice
3m 16s
Be discoverable for your ideas
4m 6s
Monetize your expertise
3m 35s
5. Expand Your Influence and Impact
Track your impact as a thought leader
3m 50s
Accelerate your influence
3m 10s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 473.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Becoming a Thought Leader_git.ir.rar