C++ Standard Template Library به اختصار STL مجموعه ای از کلاس هایی است که بسیاری از الگوریتم های محبوب و معمول مورد استفاده و ساختارهای داده را اجرا می کنند. این ویژگی ها به شما کمک می کند تا کد کارآمدتر و بهتری تولید کنید. این دوره محبوب ترین  عناصر C ++ STL را بررسی می کند، بنابراین شما می توانید از این ابزار در پروژه های خود استفاده کنید، به محض این که آموزش را تمام کنید. در این دوره با نحوه استفاده از Sequence containers مانند بردارها، لیست ها، پشته ها و صف ها برای ذخیره سازی داده ها و استفاده از Associative containers مانند مجموعه ها و نقشه ها برای پیاده سازی آرایه های انجمنی و برنامه ریزی با STL برای حداکثر کارایی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Standard Template Library
 • چرا STL مهم است؟
 • برنامه نویسی Generic
 • Sequence containers
 • Associative containers
 • کانتینرها و تکرار کننده ها
 • بردارها و لیست ها
 • پشته ها و dequeues
 • صف ها
 • نتیجه