پیشنهاد فرادرس

آموزش C++ Standard Template Library

دسته بندی ها: سی پلاس پلاس ، آموزش های لیندا (Lynda)

C++ Standard Template Library به اختصار STL مجموعه ای از کلاس هایی است که بسیاری از الگوریتم های محبوب و معمول مورد استفاده و ساختارهای داده را اجرا می کنند. این ویژگی ها به شما کمک می کند تا کد کارآمدتر و بهتری تولید کنید. این دوره محبوب ترین  عناصر C ++ STL را بررسی می کند، بنابراین شما می توانید از این ابزار در پروژه های خود استفاده کنید، به محض این که آموزش را تمام کنید. در این دوره با نحوه استفاده از Sequence containers مانند بردارها، لیست ها، پشته ها و صف ها برای ذخیره سازی داده ها و استفاده از Associative containers مانند مجموعه ها و نقشه ها برای پیاده سازی آرایه های انجمنی و برنامه ریزی با STL برای حداکثر کارایی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Standard Template Library
 • چرا STL مهم است؟
 • برنامه نویسی Generic
 • Sequence containers
 • Associative containers
 • کانتینرها و تکرار کننده ها
 • بردارها و لیست ها
 • پشته ها و dequeues
 • صف ها
 • نتیجه
C++ Standard Template Library Publisher:Lynda Author:Eduardo Corpeño Duration:2h 23m Level:Advanced

Learn how to use elements from the C++ Standard Template Library, such as sequence and associative containers, to create more efficient, performant, and reusable code.
Released: 3/1/2018
The C++ Standard Template Library (STL) is a set of classes that implement many popular and commonly used algorithms and data structures. These features help you create more efficient, performant, and reusable code. Programmer Eduardo Corpeño reviews the most popular elements of the C++ STL, so you can use these tools in your projects as soon as you finish the training. Learn how to use sequence containers such as vectors, lists, stacks, and queues for data storage, and use associative containers like sets and maps to implement associative arrays. Eduardo explains which elements perform best in which scenarios, and shows how to program with STL for maximum efficiency. A series of challenges at the end of each chapter allow you to test your knowledge along the way.
Topics include:
Why the STL is important
Containers and iterators
Vectors and lists
Stacks and dequeues
Associative containers
Introduction
Welcome
44s
What you should know
1m 12s
How to use the exercise files
42s
1. The Standard Template Library
Why we need the STL
2m 21s
General setup
2m 14s
Generic programming
4m 54s
STL organization
1m 38s
Sequence containers
6m 3s
Associative containers
2m 13s
Iterators overview
6m 24s
Iterator invalidation
2m 24s
2. Vectors and Lists
Vectors
6m 31s
Vector insertion
7m 45s
Lists
4m 47s
Vectors and lists usage example
15m 24s
Challenge: List/vector application
1m 18s
Solution: List/vector application
8m 18s
3. Stacks, Queues, and Deques
Deques
7m 11s
Stacks
4m 36s
Queues
2m 19s
Priority queues
3m 19s
Stack/queue usage example
5m 59s
Challenge: Stack/queue application
1m 14s
Solution: Stack/queue application
5m 54s
4. Associative Containers
Sets
9m 24s
Maps
10m 35s
Sets and maps usage example
9m 8s
Challenge: Sets and maps application
2m 44s
Solution: Sets and maps application
4m 53s
Conclusion
Next steps
54s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 270.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda C Standard Template Library_git.ir.rar
captcha