در این دوره با آزمون Microsoft Azure Administrator Certification Transition آشنا می شوید. آزمون  AZ-102  مهارت های دو آزمون گواهینامه Azure به نام  (Microsoft Azure Infrastructure and Deployment (AZ-100 و (Microsoft Azure Integration and Security (AZ-101 را پوشش می دهد. این دوره مهارت های کلیدی این آزمایش ها غلبه می کند و آمادگی خود را برای موفقیت در امتحان AZ-102 فراهم می کند.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • آزمون AZ-102
 • مدیریت اشتراک و منابع Azure
 • پیاده سازی و مدیریت ذخیره سازی
 • پیکربندی و مدیریت شبکه های مجازی
 • مدیریت هویت
 • ارزیابی و انجام مهاجرت سرور به Azure
 • پیاده سازی و مدیریت سرویس های اپلیکیشن
 • پیاده سازی شبکه های مجازی پیشرفته
 • تأمین هویت
 • درک آزمون های Azure Administrator
 • (Implement and Manage Storage (AZ-100
 • (Configure and Manage Virtual Networks (AZ-100
 • (Evaluate and Perform Server Migration to Azure (AZ-101
 • و غیره