گواهینامه CISSP یا متخصص امنیت سیستم های اطلاعاتی یک استاندارد طلایی در صنعت است که برای بسیاری از موقعیت های شغلی میانی و ارشد لازم است. این دوره یک مرور کلی از گواهینامه 2018 را فراهم می کند. در این دوره با دامنه های آزمون، 8 مبحث اصلی: مدیریت امنیت و ریسک، امنیت دارایی، مهندسی امنیت، ارتباطات و امنیت شبکه، هویت و مدیریت دسترسی، ارزیابی و تست امنیتی، عملیات امنیتی و امنیت توسعه نرم افزار، قالب امتحان CISSP، راهنمایی ها و تست های آمادگی آزمون، منابع مطالعه و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • آزمون CISSP
 • آیا CISSP برای شما مناسب است؟
 • مشاغل در امنیت اطلاعات
 • ارزش گواهینامه
 • منابع مطالعه
 • بررسی دامنه های CISSP
 • مدیریت امنیت و ریسک
 • امنیت دارایی
 • معماری و مهندسی امنیت
 • ارتباطات و امنیت شبکه
 • هویت و مدیریت دسترسی
 • ارزیابی و تست امنیتی
 • عملیات امنیتی
 • امنیت توسعه نرم افزار
 • در داخل آزمون CISSP
 • ثبت نام برای امتحان
 • محیط آزمون
 • انواع پرسش ها
 • تست انطباق کامپیوتری (CAT)
 • قبولی در امتحان
 • آماده شدن برای امتحان
 • نکات آزمون
 • تست های تمرینی
 • نتیجه
 • رعایت الزامات تجربه
 • الزامات آموزش مداوم
 • مراحل بعدی