تبلیغات

آموزش ایجاد تبلیغات ویدئویی آنلاین - بخش 1 - نوشتن، تولید و فیلم برداری

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، بازاریابی اینترنتی

تبلیغات آنلاین ویدیویی برای تبلیغات در هر شغلی، اعم از بزرگ و  کوچک امری مهم محسوب می شود. ویدئو، مخاطبان گسترده تری را ایجاد می کند و تأثیر عاطفی آن از  متن و تصاویر استاتیک بیشتر است. در این دوره با مزایا و معایب نوشتن، تولید و فیلمبرداری آنلاین آشنا می شوید. هنمچنین برخی از اصول تبلیغات ویدیویی آنلاین، از جمله انواع و سبک های مختلف تبلیغات ویدیویی، را بررسی می کنید و یاد می گیرید که چگونه به طور موثر برای تولید آماده شوید. علاوه بر این، از انتخاب وسایل مناسب تا روشن کردن سوژه های شما نکاتی را برای گرفتن ویدئو مناسب ارائه می دهد. بعلاوه، تکنیک های استفاده از دوربین حرفه ای، نورپردازی و تجهیزات صوتی را نشان می دهد اما می توانید با  گوشی هوشمند نیز به نتایج مشابه برسید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • افق جدیدی برای تبلیغات ویدئویی آنلاین
 • محصولات نهایی
 • مبانی تبلیغات ویدیویی آنلاین
 • تاریخچه مختصری از ویدئو آنلاین
 • رشد تبلیغات ویدیویی آنلاین
 • اثربخشی تبلیغات ویدیویی آنلاین
 • تصمیم بگیرید پلتفرم های رسانه های اجتماعی را هدف قرار دهید
 • انواع مختلف تبلیغات ویدیویی
 • انواع مختلفی از سبک های ویدیویی
 • شاخص های اصلی عملکرد
 • یک تبلیغ ویدیویی آنلاین بنویسید
 • مخاطبان و تأثیر گذاران خود را بشناسید
 • تحقیق در مورد رقابت
 • کار در محدودیت های شما
 • در مورد سبک و برند شخصی خود تصمیم بگیرید
 • فیلم برداری یک تبلیغ ویدیویی آنلاین
 • دوربین و تجهیزات خود را انتخاب کنید
 • بررسی موقعیت مکانی
 • اهمیت صدا
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Creating an Online Video Ad: 1 Writing, Production, and Shooting Publisher:Lynda Author:Nick Harauz Duration:1h 31m Level:Beginner

Online video ads are essential for any business. Learn how to write, produce, and shoot a professional online video ad.
Released: 9/7/2018
Online video ads are essential for advertising any business, no matter how big or small. Video opens up a wider audience and creates an emotional impact that static text and images just can't beat. In this course, join video expert Nick Harauz as he takes you through the ins and outs of writing, producing, and shooting an online video. Review some of the fundamentals of online video advertising, including the different types and styles of video ads, and learn how to effectively prepare for production. Nick also offers on-set tips for capturing great material, from choosing the right equipment to lighting your subjects. The techniques shown utilize professional camera, lighting, and sound equipment, but you can achieve similar results with as little as a smartphone. By the end of the course, you'll know how to plan and execute a professional production for an online video ad of any length or style.
Stay tuned for part two of the series, where Nick shows how to edit, distribute, and market your video, as well as measure your ROI.
Topics include:
Targeting social media platforms
Types and styles of ads
Writing an online video ad
Creating a script
Composing and lighting shots
Shooting the online video
Backing up your footage
Introduction
A new horizon for online video advertising
1m 53s
The final products
3m 2s
1. Basics of Online Video Advertising
A brief history of online video
1m 56s
Growth of online video ads
3m 30s
Effectiveness of online video advertising
5m 7s
Decide on social media platforms to target
6m 36s
Different types of video ads
7m 41s
Different types of video styles
1m 52s
Key performance indicators
3m
2. Write an Online Video Ad
Know your audience and influencers
5m 48s
Research the competition
5m 16s
Working within your limitations
1m 55s
Decide on your personal style and brand
5m 25s
Make your script conversational
5m 21s
Working with an ad script outline
1m 50s
Notes, storyboards, keywords, and calls to action
1m 58s
Breaking down your shoot day
2m 35s
3. Shoot an Online Video Ad
You can't always fix it in post
1m 53s
Choose your camera and equipment
4m 6s
Scout your location
3m 29s
Prep your talent
1m 16s
Compose your shots
2m 31s
Lighting your shots
2m 5s
The importance of audio
2m 37s
Put it all together: The interview
1m 24s
Be prepared: On location
1m 35s
Back up your footage
1m 45s
Conclusion
The final products
3m 2s
Next steps
48s

پیشنهاد فرادرس