مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ایجاد و مدیریت Group Policy برای Windows Server 2012

دسته بندی ها: آموزش ویندوز سرور ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش شبکه

lynda-creating-and-managing-group-policy-for-windows-server-2012

این دوره نحوه ایجاد و مدیریت Group Policy را برای Windows Server 2012 آموزش می دهد. در این فیلم آموزشی کار با ویژگی ها و اشیا در Group Policy ، استفاده از کنسول مدیریت ، کار با audit policy و نحوه پیکربندی کاربران را می آموزید. در ادامه کار با تنظیمات Group Policy ، اعمال محدودیت اساسی در نرم افزار ، نحوه ایجاد، فعال کردن و تغییر قوانین برای Windows Firewall را مورد بررسی قرار می دهد. این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های دوره:

 • معرفی Group Policy
 • کار با اشیا
 • آشنایی با فروشگاه مرکزی
 • پیکربندی فروشگاه مرکزی
 • استفاده از کنسول مدیریت
 • Group Policy چیست؟
 • نحوه استفاده از Group Policy
 • پیکربندی تنظیمات Group Policy
 • تنظیم GPO
 • ایجاد GPO های محلی
 • پیکربندی امنیت در Group Policy
 • تعریف Policy های محلی
 • برنامه ریزی برای audit policy
 • پیکربندی حقوق کاربران
 • کار با گزینه های امنیتی
 • استفاده از قالب های امنیتی
 • پیکربندی کاربران و گروه های محلی
 • نحوه پیکربندی نرم افزار
 • تعریف محدودیت های نرم افزار
 • پیکربندی قوانین نرم افزار
 • استفاده از AppLocker
 • آشنایی با Windows Firewall
 • پیکربندی Windows Firewall
 • کار با تنظیمات Windows Firewall
 • آشنایی با قوانین Windows Firewall
 • و...

عنوان دوره: Lynda Creating and Managing Group Policy for Windows Server 2012 سطح: متوسط مدت زمان: 1 ساعت و 19 دقیقه نویسنده: Timothy Pintelloتوضیحات:

Join Timothy Pintello for an introduction to creating and managing group policies on a Windows network. Timothy defines what the Group Policy feature and Group Policy objects (GPO) are: mechanisms for restricting access to computers, files, and software on your network. He'll introduce the tools you'll need to edit and create policies, and show how to set up a basic audit policy and place restrictions on software. Finally, Timothy will show how to create, activate, and modify rules for Windows Firewall.
Topics include:
Configuring the Group Policy central store
Configuring Group Policy settings
Setting GPO states
Setting up security policies
Configuring user rights
Configuring local users and groups
Configuring software restriction rules
Configuring Windows Firewall

Introduction 1m 46s Welcome 39s What you should know before watching this course 24s Using the exercise files 43s 1. Managing Group Policy Objects 28m 22s An introduction to Group Policy objects (GPO) 3m 55s Understanding the Group Policy central store 1m 34s Configuring the Group Policy central store 1m 19s Using the management console with group policies 4m 8s What are starter group policies objects and how to use them 3m 38s How to configure Group Policy settings 4m 24s Setting GPO states 2m 40s Creating multiple local Group Policy objects 2m 48s Creating local GPOs 3m 56s 2. Configuring Security Policies 23m 27s How to define local policies 1m 4s Planning an audit policy 2m 4s Configuring an audit policy 3m 15s Configuring user rights and security options 3m 43s Using security templates to create GPOs 2m 42s Creating GPOs from security templates 2m 55s How to configure local users and groups 1m 3s Creating local users using User Account Control Panel applet 1m 55s Creating local users and using Local Users and Groups MMC snap-in 2m 45s How to configure user account controls 2m 1s 3. Configuring Application Restricting Policies 15m 18s How to use software restriction policies 4m 27s Configuring software restriction rules 2m 14s How to use AppLocker 2m 55s Using AppLocker 5m 42s 4. Configuring Windows Firewall 10m 26s Understanding Windows Firewall 1m 50s Basic Windows Firewall settings 3m 20s Understanding Windows Firewall rules 5m 16s Conclusion 17s Next steps 17s

حجم فایل: 187MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Creating and Managing Group Policy for Windows Server 2012

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس