آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش کارآفرینی اجتماعی با مدرس Creel Price

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش کسب و کار (Business)

در این دوره نحوه انتخاب و به کارگیری ایده های کسب و کار هوشمند با هدف ایجاد جهانی بهتر را بررسی خواهید کرد. در این دوره مدرس Creel Price نکات کاربردی و عوامل کلیدی که می تواند به بنیانگذاران کمک کند تا یک سازمان اجتماعی را راه اندازی کنند. Creel توضیح می دهد که کارآفرینی اجتماعی چیست و چرا منحصر به فرد است. وی همچنین به شرح ایجاد ایده های قابل سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در سازمان اجتماعی، جلوگیری از مشکالت رایج و غیره می پردازد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • کارآفرینی اجتماعی چیست؟
 • چگونه کارآفرینی اجتماعی متفاوت از سازمان های دیگر است
 • کارآفرینی اجتماعی در عمل
 • چه کسی باید یک شرکت اجتماعی را راه اندازی کند؟
 • چرا یک کارآفرین اجتماعی باشم
 • مراحل شروع
 • کلید موفقیت
 • سرمایه گذاری در یک شرکت اجتماعی
 • آینده کارآفرینی اجتماعی
 • مشکلات چیست؟
 • بزرگترین یادگیری شما چیست؟
 • آینده کارآفرینی
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Creel Price on Social Entrepreneurship Publisher:Lynda Author:Creel Price Duration:29m 30s Level:Beginner

Join LinkedIn Influencer Creel Price as he shares how to create a business that exists to make the world a better place.
Released: 7/11/2018
Discover how to select and bring forward smart business ideas that aim to make the world a better place. In this course, join LinkedIn Influencer Creel Price—the founder and director of Investible—as he shares practical tips and key factors that can help founders successfully launch a social enterprise. Creel explains what social entrepreneurship is and why it's unique. He also shares how to make your idea investible, fund your social enterprise, avoid common pitfalls, and much more.
Introduction
Welcome
50s
What is social entrepreneurship?
2m 50s
How social entrepreneurship differs from other organizations
2m 36s
1. Social Entrepreneurship in Action
Who should start a social enterprise?
2m 12s
Why be a social entrepreneur
2m 18s
Steps to getting started
2m 49s
Keys for success
3m 45s
Funding a social enterprise
3m 9s
2. The Future of Social Entrepreneurship
What are the pitfalls
3m 36s
What are your biggest learnings
1m 52s
The future of entrepreneurship
3m 33s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 503.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Creel Price on Social Entrepreneurship_git.ir.rar