سایت ها و اپلیکیشن ها هر روز پیچیده تر می شوند و stylesheets به طور مداوم رشد می کنند. با مجموعه ای متفاوت از اولویت ها و ابزارها، ریفکتورینگ CSS از ریفکتورینگ زبان های برنامه نویسی معمولی متفاوت هستند. در این دوره با ایجاد و بهینه سازی stylesheets، هدف ریفکتورینگ، بازنویسی CSS برای ساده سازی، بهبود و بهینه سازی کد بدون تغییر رفتار، ابزارهایی مانند nmp، stylelint، Prettier، Visual Studio Code، Purgecss و Gulp و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • بهینه سازی CSS
 • ریفکتور کردن Style Sheets
 • ساختار CSS
 • خواص مرتب سازی مجدد به صورت خودکار
 • خطاهای رفع
 • نادیده گرفتن هشدارها
 • چیدمان صفحات حسابرسی با Chrome
 • قرنطینه کردن کد استفاده نشده
 • مدولاسیون CSS
 • استفاده از task runners
 • بهینه سازی CSS برای تحویل
 • و غیره