آیا شما قصد دارید گواهینامه (+CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA را اتخاذ کنید؟

اگر چنین است، این دوره می تواند شما را کمک کند تا با مفاهیم کلیدی دامنه مدیریت آسیب پذیری امتحان +CySA آشنا شوید. همچنین این دوره نحوه ایجاد یک برنامه مدیریت آسیب پذیری، پیکربندی و اجرای اسکن های آسیب پذیری، سرورهای رایج، آسیب پذیری های شبکه و همچنین نحوه تجزیه و تحلیل نتایج اسکن و غیره را نشان می دهد.

مباحث دوره:

 • ایجاد یک برنامه مدیریت آسیب پذیری
 • شناسایی اهداف اسکن
 • پیکربندی و اجرای اسکن آسیب پذیری
 • گزارش نتایج اسکن
 • ایجاد یک گردش کار remediation
 • تجزیه و تحلیل گزارشات اسکن
 • سرور، endpoint و آسیب پذیری های شبکه
 • جلوگیری از تزریق SQL
 • کار با Nessus، Qualys، Rapid7 Nexpose و OpenVAS

سرفصل:

 •  معرفی دوره
 • ایجاد یک برنامه مدیریت آسیب پذیری
 • مدیریت آسیب پذیری چیست؟
 • شناسایی اهداف اسکن
 • فرکانس اسکن
 • پیکربندی و اجرای اسکن آسیب پذیری
 • پیکربندی اسکن
 • چشم انداز اسکن
 • نگهداری اسکنر
 • ابزار اسکن آسیب پذیری
 • درمان آسیب پذیری
 • گزارش دهی نتایج اسکن
 • اولویت remediation
 • ایجاد یک گردش کار remediation
 • موانع اصلاح آسیب پذیری
 • تجزیه و تحلیل نتایج اسکن
 • SCAP
 • CVSS
 • تفسیر نمرات CVSS
 • تجزیه و تحلیل گزارش اسکن
 • ارتباط نتایج اسکن
 • آسیب پذیری های رایج
 • آسیب پذیری های سرور
 • آسیب پذیری های endpoint
 • آسیب پذیری های شبکه
 • آسیب پذیری های مجازی سازی
 • سیستم های کنترل صنعتی
 • درک اسکریپت های cross-site
 • جلوگیری از تزریق SQL
 • نتیجه
 • مراحل بعدی