در این دوره، روش مصورسازی داده را به شکل آموزنده و بصری با استفاده از ggplot2 ، بسته ی تصویرسازی اصلی برای R، مورد بررسی قرار خواهیم داد و Mike Chapple مربی دوره، نحوه ی عملکرد ggplot2 را برای ایجاد تصاویر ابتدایی، نحوه ی زیباسازی تصاویر با به کارگیری موارد زیبایی شناسی مختلف و نحوه ی تصویرسازی داده با نقشه را آموزش می دهد. در طول دوره، مربی همچنین مفاهیم کلیدی مانند گرامر گرافیک و نحوه اعمال هندسه های مختلف برای تصویرسازی داده را نیز توضیح می دهد. برای تکمیل دوره، او همچنین یک مطالعه موردی را به اشتراک می گذارد که زمینه مفیدی را برای درک مفاهیم مورد استفاده در این درس فراهم می نماید.

سرفصل ها:

 • مصورسازی
 • اعمال هندسه های مختلف برای مصورسازی داده
 • به کارگیری نقشه برداری زیبایی شناسی درهندسه
 • زیباسازی تصاویر جهت آماده سازی برای انتشار
 • مصورسازیداده با نقشه ها
 • تفسیر یک مصورسازی
 • نقاط ترسیم روی نقشه
 • ایجاد یک نقشه Choropleth
 • معرفی Ggplot2
 • گرامر گرافیک
 • بارگذاری مجموعه داده با read_csv
 • ایجاد اولین تصویرسازی
 • انواع هندسه و زیبایی شناسی
 • طرح های پراکنده
 • خطوط و نرم کننده ها
 • میله ها و ستون ها
 • هیستوگرام ها
 • نمودار جعبه ای
 • زیباسازی تصویر سازی شما
 • اصلاح پس زمینه
 • کار با محورها
 • تغییر مقیاس ها
 • پاک سازی فهرست علائم و اختصارات
 • تفسیر مصورسازی
 • افزودن عناوین
 • استفاده از تم ها
 • تصویرسازی جغرافیایی
 • تصویرسازی داده با نقشه ها
 • دریافت یک کلید API Google Maps
 • کار با نقشه ها
 • نقاط Geocoding
 • تغییر انواع نقشه ها
 • نقاط ترسیم روی نقشه
 • ساخت نقشه به صورت دستی
 • مطالعه موردی: کالج ها و دانشگاه ها
 • تقسیم چالش
 • نقشه برداری کالج ها و دانشگاه ها
 • ایجاد یک نقشه
 • افزودن اندازه موسسه و کنترل
 • بزرگنمایی روی کالیفرنیا
 • افزودن نام شهر
 • پاک سازی فهرست علائم و اختصارات
 • افزودن یک عنوان و زیرنویس
 • نتیجه