آموزش پیشنهادی فرادرس

توسعه اپلیکیشن های چندسکویی و Windows 10 با Visual Studio و Xamarin و Cordova

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش ویندوز ، آموزش زامارین (Xamarin) ، آموزش فون گپ (PhoneGap) ، آموزش کوردوا (Cordova)

lynda-demystifying-windows-10-universal-apps-and-cross-platform-development

در این آموزش تصویری با توسعه اپلیکیشن های چندسکویی و Windows 10 با Visual Studio و Xamarin و Cordova آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های دوره:

 • نحوه نصب و راه اندازی Windows 10
 • آشنایی با ویندوز 10
 • توسعه پلتفرم های ویندوز 10
 • بررسی ابزار ها در ویندوز 10
 • بررسی سیستم عامل همگرا
 • نحوه استفاده از ویندوز 10
 • نحوه توسعه کراس پلتفرم برای برنامه های موبایل
 • کار با Visual Studio
 • کار با Xamarin
 • کار با Apache
 • کار با اپلیکیشن های Cordova
 • نحوه افزودن Windows Store با Bridge
 • کار با برنامه های وب
 • و...

عنوان دوره: Lynda Demystifying Windows 10 Universal Apps and Cross-Platform Development سطح: مقدماتی مدت زمان: 1 ساعت و 31 دقیقه نویسنده: Walt Ritscher

توضیحات:

Lynda Demystifying Windows 10 Universal Apps and Cross-Platform Development

Walt Ritscher 1h 31m Beginner

Windows 10 is a great platform for developers. But in case you aren't convinced, we have 15 videos to change your mind. In this course, Walt Ritscher introduces Universal Windows, a platform for writing a single codebase to serve all Windows-enabled hardware: Xbox, tablets, smartphones, desktops, and embedded devices. He also covers all the built-in help for cross-platform app development in Xamarin and Cordova and conversion to iOS or Android with the Windows Bridges. Watch and learn how to take your existing skills to a whole new "platform" with Windows 10.

Introduction 1m 52s Welcome 1m 4s Using the exercise files 48s 1. Windows 10 for Developers 1h 28m Why Windows 10 is a great developer platform 10m 38s Surveying the Windows 10 developer tools 8m 6s Exploring the converging OS 6m 58s Understanding the Windows 10 Store 6m 4s Using the Windows 10 Store 6m 31s Getting your computer ready for Windows 10 development 4m 44s Creating a sample Universal Windows application 8m 4s Developing cross-platform mobile apps in Visual Studio with Xamarin 6m 57s Creating a sample Xamarin application 7m 22s Developing cross-platform mobile apps in Visual Studio with Apache Cordova 4m 1s Creating a sample Cordova application 9m 28s Adding your website to the Windows Store with Bridge for web apps 10m 6s Conclusion 34s Goodbye 34s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Demystifying Windows 10 Universal Apps and Cross-Platform Development

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس