مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آشنایی با Design Patterns در Python

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش پایتون (Python) ، آموزش الگوهای طراحی (Design Patterns)

lynda-design-patterns-with-python

استفاده از الگوهای طراحی (Design Patterns) در برنامه نویسی سرعت و دقت کار شما را خیلی بالا می برد.

در این آموزش تصویری با Design Patterns در Python آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با طراحی الگوها
 • الگوی طراحی چیست؟
 • انواع الگوهای طراحی
 • آشنایی با برنامه نویسی شی گرا
 • کار با وراثت و چند ریختی
 • کار با الگوهای تکوینی
 • مثالی از Singleton
 • کار با فایل های سازنده
 • کار با الگوهای ساختاری
 • مثالی از Proxy
 • مثالی از Adapter
 • الگوهای رفتاری
 • زنجیره ای از مسئولیت ها
 • طراحی بهترین روش
 • و...

عنوان دوره: Lynda Design Patterns with Python سطح: متوسط مدت زمان: 1 ساعت و 57 دقیقه نویسنده: Jungwoo Ryoo

توضیحات:

Design patterns encourage programming efficiency and code reuse. This course is a look at traditional design patterns as applied to Python. Jungwoo Ryoo covers 15 essential creational, structural, and behavioral patterns to help you solve common coding challenges, while introducing best practices that will keep your solutions consistent, complete, and correct.
Topics include:
Understanding design patterns
Best design practices: consistency, completeness, and correctness
Working with creational patterns
Working with structural patterns
Working with behavioral patterns

Introduction 56s Welcome 38s What you should know before watching this course 18s 1. Understanding Design Patterns 13m 11s What is a design pattern? 2m 18s Types of design patterns 1m 47s Understanding object-oriented programming 2m 25s Working with inheritance and polymorphism 2m 33s Understanding Pattern context 2m 1s Working with Pattern language 2m 7s 2. Creational Patterns 34m 6s Factory 48s Factory example 6m 44s Abstract factory 1m 24s Abstract factory example 5m 23s Singleton 57s Singleton example 5m 32s Builder 1m 44s Builder example 4m 34s Prototype 58s Prototype example 6m 2s 3. Structural Patterns 30m 19s Decorator 51s Decorator example 4m 23s Proxy 1m 7s Proxy example 5m 19s Adapter 37s Adapter example 5m 54s Composite 1m 14s Composite example 4m 56s Bridge 1m 12s Bridge example 4m 46s 4. Behavioral Patterns 33m 58s Observer 1m 1s Observer example 7m 27s Visitor 48s Visitor example 6m 59s Iterator 1m 9s Iterator example 4m 10s Strategy 37s Strategy example 4m 41s Chain of responsibility 54s Chain of responsibility example 6m 12s 5. Design Best Practices 5m 0s Consistency 2m 18s Other qualities 2m 42s Conclusion 28s Next steps 28s

حجم فایل: 293MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Design Patterns with Python

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس