مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش توسعه اپلیکیشن های Cordova با Visual Studio Code و Typescript

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب ، آموزش ویژوال استودیو کد (Visual Studio Code) ، آموزش تایپ اسکریپت (TypeScript) ، آموزش فون گپ (PhoneGap)
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Developing Cordova Apps with Visual Studio Code and Typescript Publisher:Lynda Author:Sahil Malik Duration:2h 21m Level:Intermediate

Learn how to use Cordova, Visual Studio, and TypeScript to develop mobile applications that target all market segments.
Released: 10/12/2017

Today's app developers need to target web, mobile, and desktop simultaneously. Web-based technologies can help programmers accomplish this feat. Apache Cordova—an open-source mobile development framework—allows you to leverage these web-based technologies to write native applications. In this course, instructor Sahil Malik walks through how to combine Cordova, Visual Studio code, and TypeScript to develop mobile apps that target all mobile platforms. Sahil demonstrates how to set up your environment for both Mac and Windows, write multiplatform apps using Cordova, enhance your apps to use plugins, and use TypeScript with Cordova.

Topics include:
Setting up your environment
Adding the browser platform
Adding and debugging the Android and iOS platforms
Interacting with Native using plugins
Why use plugins?
Using TypeScript with Cordova
Converting your code to TypeScript

Introduction
Welcome
1m 6s
An introduction to Cordova
1m 38s
What you should know
1m 14s
Exercise files
1m 8s
Demo: What we're building
38s
1. Setting Up Your Environment
Hardware setup
1m 39s
Software setup for Windows
4m 39s
Android emulator setup for Windows
3m 45s
Software setup for Mac
5m 46s
Android emulator setup for Mac
5m
An introduction to Node.js and npm
1m 57s
Demo node-based development
7m 46s
Author your first Cordova app
3m 51s
2. Going Multiplatform
Add the browser platform
3m 7s
Add and debug the Android platform
7m 42s
Add and debug the iOS platform
4m 5s
3. Interacting with Native Using Plugins
Why use plugins?
3m 18s
Search for and add plugins
3m 53s
Enhance our app to use plugins
10m 3s
Skin and debug the app on iOS
5m 19s
4. Using TypeScript with Cordova
A basic primer on TypeScript
6m 17s
Set up a simple TypeScript environment
13m 42s
Setting up the Cordova project to use TypeScript
11m 26s
Convert our code to TypeScript
13m 49s
Use webpack to bundle our code
10m 2s
Debug TypeScript on Cordova Android
3m 58s
Debug TypeScript on Cordova iOS
3m 57s
Conclusion
Next steps
1m

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 780.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Developing Cordova Apps with Visual Studio Code and Typescript_git.ir.rar