در اینجا استفاده از جنگو– چارچوب وب پایتون- را فرا خواهید گرفت تا پلتفرم یادگیری الکترونیکی ایجاد کنید. در این آموزش، نویسنده این دوره،  Antonio Mele de Juan چگونگی ایجاد پلتفرم یادگیری الکترونیکی را به صورت گام به گام نشان می دهد و موضوعاتی مانند ایجاد سیستم مدیریت محتوا، کار با گروه ها و مجوزها، اضافه کردن محتوا به ماژول های دوره ها، افزودن ثبت نام دانشجو و ایجاد یک RESTful API را پوشش می دهد.

سر فصل ها:

 • ایجاد مدل های متفاوت برای محتوای مختلف
 • اضافه کردن محتوا به واحد های دروس
 • مدیریت ماژول ها و دوره ها
 • ذخیره سازی محتوا
 • افزودن ثبت نام دانشجو
 • ایجاد RESTful API
 • مدیریت احراز هویت
 • ساخت پلتفرم یادگیری الکترونیکی
 • خوش آمدگویی
 • ایجاد پلتفرم یادگیری الکترونیکی
 • ساخت مدل های دوره
 • ایجاد مدل های متفاوت برای محتوای مختلف
 • ایجاد میدان های مدل سفارشی
 • ایجاد سیستم مدیریت محتوا
 • کار با گروه ها و مجوزها
 • استفاده از تنظیمات فرم
 • اضافه کردن محتوا به ماژول های دوره ها
 • مدیریت ماژول ها و محتوا ها
 • مرتب سازی مجدد ماژول ها و محتوا ها
 • کش کردن محتوا
 • نمایش دوره ها
 • افزودن ثبت نام دانشجو
 • دسترسی به محتوای دوره ها
 • استفاده از فریم ورک کش
 • فرآیند کش کردن
 • ایجاد API
 • ایجاد RESTful API
 • مدیریت احراز هویت