مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش قابلیت دسترسی EPUB با اسفاده از ایندیزاین

دسته بندی ها: آموزش ایندیزاین (InDesign) ، دیزاین ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش های ادوبی (Adobe)

از آنجایی که کتاب های دیجیتال نیازی به چاپ ندارد، نسبت به انتشارات سنتی بسیار محبوبتر شده اند. کتاب های الکترونیکی که عمدتا HTML و CSS در یک بسته بندی EPUB هستند، می توانند نیازهای خوانند گانی را که از تکنولوژی استفاده می کنند و یا دارای معلولیت وضعیتی باشند برطرف سازند. در این دوره با ایجاد cleaner و کتاب های قابل دسترس با Adobe InDesign آشنا می شوید. همچنین قابلیت دسترسی EPUB، ابزارها، تکنیک ها و اصول کلیدی برای دستکاری InDesign برای افزایش قابلیت دسترسی کتاب، جداسازی استایل و محتوا، بهبود ناوبری و ساختار محتوا، توصیف تصاویر، ایجاد pagelists و کار با ابزارهایی مانند Ace accessibility checker را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 •  معرفی دوره
 • چرا قابلیت دسترسی اهمیت دارد؟
 • EPUB 3 و EPUB 2
 • چرا سبک و محتوای باید جداگانه باشند
 • استفاده از تگ های HTML5
 • فریب InDesign در اکسپورت کردن HTML5
 • ایجاد از طریق TOC
 • ساختار در نشریات تجاری و دانشگاهی
 • بهترین شیوه ARIA
 • مدیریت تصاویر و توضیحات عکس
 • تعریف زبان ها
 • ابرداده دسترس پذیری
 • تست با screen readers
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
EPUB Accessibility Using InDesign Publisher:Lynda Author:Laura Brady Duration:2h 41m Level:Intermediate

Learn how to create cleaner, more accessible ebooks using Adobe InDesign.
Released: 9/27/2018
As digital books aren't constrained to the printed page, they're a great deal more malleable than traditional publications. Ebooks—which are essentially HTML and CSS in an EPUB wrapper—can be output or altered to meet the needs of readers who use assistive technology or have a situational disability. In this course, learn how to create cleaner, more accessible ebooks using Adobe InDesign. Instructor Laura Brady provides a throrough introduction to EPUB accessibility, going over key principles, techniques, and tools that can help you manipulate InDesign to boost a book's accessibility. Laura covers how to separate style and content, improve the navigation and structure of your content, and clearly describe images. Plus, learn about making pagelists and working with tools like the Ace accessibility checker.
Topics include:
Why incorporating accessibility is important
Why style and content need to be separate
Tricking InDesign into exporting HTML5
Building a thorough TOC
Structure in trade and academic publishing
ARIA best practices
Handling images and image descriptions
Marking print-equivalent page breaks
Defining languages
Accessibility metadata
Testing with screen readers
Introduction
Why incorporating accessibility is important
1m 7s
A business case for incorporating accessibility
2m 31s
EPUB 3 vs. EPUB 2
1m 25s
Introducing the big 10 of EPUB accessibility
1m 51s
1. Separate Style and Content
Why style and content need to be separate
2m 55s
Use HTML5 tags
2m 11s
Tricking InDesign into exporting HTML5
3m 49s
Edit all export tags
3m 57s
Semantic HTML for character styles
3m 41s
Subcategory: CSS
7m 53s
2. Navigation
Why navigation is important
3m 1s
Building a thorough TOC
4m 35s
Build supplemental lists
6m 19s
Build a full set of landmarks
7m 2s
3. Structure
Structure as a main focus of accessibility checkers
4m 47s
Structure in trade and academic publishing
4m 42s
4. Semantics and ARIA Roles
Semantics, ARIA roles, and accessibility
4m 27s
ARIA best practices
2m 8s
Adding ARIA roles
4m 9s
5. Images
Handling and avoiding text-as-image
2m 55s
InDesign table export
2m 35s
Using a table summary
3m 12s
Using tables to control formatting
2m 31s
6. Image Descriptions
Describing your images
2m 51s
Keeping your images in your InDesign archive
3m 49s
Describing images via hyperlink
4m 34s
When not to describe an image
4m 3s
Further notes on image descriptions
1m 48s
7. Pagelist
Marking print-equivalent page breaks
4m 36s
PageStaker
3m 30s
EPUBOgrify script
6m
8. Define Languages
Language
4m 24s
Language shifts
3m 5s
9. A11Y Metadata
Required accessibility metadata
4m 56s
Optional accessibility metadata
4m 21s
10. Tools
Ace accessibility checker
8m 13s
Sigil: Access-Aide plugin
3m 40s
GreenLight
8m 1s
Resources
2m 14s
Conclusion
Testing
5m 35s
Wrap up
1m 39s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda EPUB Accessibility Using InDesign_git.ir.rar