مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش کنترل فرآیند آماری در Excel

دسته بندی ها: آموزش اکسل (Excel) ، آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش آفیس (Microsoft office)

در این دوره به آموزش نحوه ی تجزیه و تحلیل درستی و هم ترازی فرایندهای تولید با استفاده از ابزارهای آماری خواهیم پرداخت. مربی Curt Frye، سه نوع نمودار شامل: نمودار P، نمودار C و X-bar R را توضیح می دهد که برای خلاصه کردن رایج ترین معیارهای فرآیند از جمله: نسبت خروجی معیوب، تعداد نقص ها و تغییرپذیری خروجی های فرایند، به کار می روند. او همچنین روش انجام تجزیه و تحلیل، ترسیم داده و تفسیر نتایج هر متد را نشان داده و نحوه ی بررسی فرآیندها را از دیدگاه مشتری با استفاده از تجزیه و تحلیل قابلیت فرآیند توضیح می دهد. مهارت های مطرح شده در دوره ی حاضر می تواند به تحلیل گران کسب و کار و کارکنان پشتیبانی که به تهیه اسناد می پردازند و همچنین مدیران ارشد و مدیران اجرایی  که ممکن است زمینه ی اطلاعات آماری نداشته باشند، کمک کند تا فرایندهای سازمان و خروجی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

سرفصل ها:

 • انجام تجزیه و تحلیل آماری
 • تجزیه و تحلیل با نمودار P
 • ایجاد یک نمودار P اصلاح شده
 • تجزیه و تحلیل نقص ها با نمودار C
 • تجزیه و تحلیل متغیرها با نمودار X-bar R
 • انجام تجزیه و تحلیل قابلیت فرایند
 • انجام تجزیه و تحلیل آماری
 • کنترل فرآیند آماری
 • توزیع نرمال
 • محاسبه میانگین و انحرافات استاندارد
 • تجزیه و تحلیل خروجی معیوب با استفاده از نمودارهای P
 • زمان استفاده از یک نمودار P
 • محاسبه میانگین و انحراف معیار داده های نسبت
 • ترسیم و تفسیر داده آزمایشی با استفاده از نمودار P
 • تجزیه و تحلیل متغیرها با استفاده از نمودارهای X-Bar R
 • زمان استفاده از نمودار X-bar R
 • محاسبه میانگین ها و محدوده های نمودار X-bar R
 • تفسیر داده ی محاسباتی با استفاده از نمودار X-bar R
 • انجام تجزیه و تحلیل قابلیت فرآیند
 • تجزیه و تحلیل قابلیت فرآیند
 • محاسبه ی نسبت قابلیت فرآیند
 • محاسبه ی شاخص قابلیت فرایند
 • نتیجه

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Excel: Statistical Process Control Publisher:Lynda Author:Curt Frye Duration:1h 14m Level:Intermediate

Learn statistical process control techniques for Microsoft Excel. Learn how to build P charts, C charts, and X-bar R charts to measure the quality of manufacturing processes.
Released: 4/9/2018
Learn how to analyze the accuracy and alignment of manufacturing processes using statistical tools. Veteran Excel trainer Curt Frye covers the three types of charts-P charts, C charts, and X-bar R charts-that are used to summarize the most common process metrics: proportion of defective output, number of defects, and variability of process outputs. He shows how to perform the analysis, plot the data, and interpret the results of each technique. He also how to examine processes from the customer's perspective using process capability analysis. Business analysts and support staff who help prepare documents, as well as executives and senior managers who might not have a statistical background, will use the skills in this course to analyze their organizations' processes and output.
Topics include:
Performing statistical analysis
Analyzing with P charts
Creating a modified P chart
Analyzing defects with C charts
Analyzing variables with X-bar R charts
Performing process capability analysis
Introduction
Welcome
1m 2s
What you should know
1m 17s
1. Performing Statistical Analysis
Statistical process control
3m 44s
The normal distribution
2m 39s
Calculate means and standard deviations
5m 7s
2. Analyzing Defective Output Using P Charts
When to use a P chart
1m 54s
Calculate the mean and standard deviation of proportion data
6m 59s
Plot and interpret trial data using a P chart
6m 1s
Create a modified P chart
2m 48s
3. Analyzing Defects Using C Charts
When to use a C chart
1m 40s
Calculate the mean and standard deviation of defect count data
5m 16s
Plot and interpret trial data using a C chart
6m 12s
4. Analyzing Variables Using X-Bar R Charts
When to use an X-bar R chart
2m 7s
Calculate averages and ranges for X-bar R charts
8m 19s
Plot and interpret trial data using an X-bar R chart
6m 20s
5. Performing Process Capability Analysis
Process capability analysis
1m 37s
Calculate the process capability ratio
2m 40s
Calculate the process capability index
7m 22s
Conclusion
Further resources
1m 48s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 119.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Excel Statistical Process Control_git.ir.rar