پیشنهاد فرادرس

تصمیم گیری اجرایی

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda)

lynda-executive-decision-making

در این آموزش تصویری با تصمیم گیری اجرایی آشنا می شوید. تصمیم گیری اجرایی مربوط به تفاوت های فرهنگی ، نحوه کیفیت اطلاعات و نحوه پاسخگویی درست می باشد مانند تصمیم گیری برای توقف پروژه های بزرگ یا ریسک پذیری برای کسب و کار های حرفه ای و... که بسیار دشوار است . این دوره نحوه ریسک پذیری ، برقراری ارتباط موثر ، برخورد با مشکلات و نحوه پیاده سازی سیستم را مورد بررسی قرار می دهد. این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های دوره:

  • کار با زمینه های EDM
  • ارزیابی خطرات
  • معرفی نکات کلیدی
  • استفاده از ابزار مناسب
  • نحوه برقراری ارتباط
  • کار با انواع تصمیم گیری ها
  • تعریف مشکلات متداول
  • معرفی کیفیت داده
  • نحوه پیاده سازی سیستم
  • و...

عنوان دوره: Lynda Executive Decision Making مدت زمان:  52 دقیقه نویسنده: Mike Figliuoloتوضیحات:

Making executive decisions requires making tough choices. The decision to lay people off, halt major projects, or to take your company global all come with a significant amount of risk—both business risk and professional risk. In this course, executive coach Mike Figliuolo explains the difference between executive decision making and day-to-day decision making and shows how to equip yourself so you can make high-quality decisions with far-reaching positive impact.
Mike helps you find the data and tools to support your decision, make the call, communicate decisions effectively, and lead your organization through the change. He'll also address common problems that arise from these high-profile decisions: cultural differences, quality of information, trust, and accountability, to name a few.
Topics include:
Assessing risks
Making hard choices
Getting the right data
Communicating effectively
Making the call
Declaring success
Dealing with problems

Introduction 54s Welcome 54s 1. Characteristics and Context of EDM 6m 37s Considering strategic, financial, and operational impacts 1m 25s Assessing the greater risks 1m 44s Planning for long-range impacts 2m 0s Making hard choices 1m 28s 2. Key Ingredients for Good Decision Making 12m 34s Getting the right data 3m 2s Using the right tools 2m 9s Exercising proper judgment 2m 29s Communicating effectively 2m 4s Managing change 2m 50s 3. Making the Decision 11m 5s Determining who's involved 2m 30s Making the call 3m 13s Defining your measures 2m 25s Declaring success 2m 57s 4. Common Problems 9m 51s Cultural differences 2m 20s Quality of data 2m 34s Accountability and transparency 2m 31s Trust 2m 26s 5. Example Decisions 8m 23s M&A 2m 0s System implementation 2m 27s Market expansion 1m 40s Downsizing 2m 16s Conclusion 3m 13s Taking a broad perspective 1m 40s Next steps 1m 33s

حجم فایل: 351MB

Lynda Executive Decision Making

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Lynda Executive Decision Making_git.ir.rar