با مشاهده این دوره آموزشی با امکانات و قابلیت های تقویم گوگل (Google Calendar) برای مدیریت برنامه های شخصی و شغلی  خود به طور کامل آشنا شده و نحوه استفاده از آنها را فرا خواهید گرفت.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های دوره:

 • چه کاری می توانید با تقویم گوگل انجام دهید؟
 • مقایسه تقویم گوگل با تقویم Google Apps
 • تنظیمات  تقویم گوگل
 • تنظیم جزئیات تقویم
 • ایجاد و ویرایش رویدادها
 • ویرایش و حذف یک رویداد تقویم
 • کار با اطلاعیه ها و هشدار دهنده
 • ایجاد تقویم های اضافی
 • مخفی کردن و حذف تقویم دیگر
 • به اشتراک گذاشتن تقویم با دیگران
 • اشتراک در تقویم ICS
 • به اشتراک گذاشتن تقویم خود با یک کاربر غیر Google
 • جاسازی تقویم بر روی صفحه وب
 • جستجو در تقویم
 • نرم افزار موبایل و دسترسی به دسکتاپ
 • استفاده از برنامه همراه تقویم گوگل
 • دسترسی به Google Calendar در مک
 • و…

عنوان دوره:  Lynda Google Calendar Essential Training
مدت زمان: 1 ساعت و 42 دقیقه
نویسنده:  Jess Stratton


توضیحات:

Google Calendar Essential Training

Jess Stratton
1h 42m

Manage your personal and professional schedules better with Google Calendar. This course shows you how to get started scheduling events, keeping track of your to-dos, and accessing it all on the go. Author Jess Stratton first shows you how to change the way the calendar looks and acts to make it better suit your needs, and then moves straight into creating single or repeating events, inviting guests, and adding rooms and resources to an event. Then learn how to respond to invitations and view responses to your own invites.

You'll also learn how to create a secondary calendar, share your calendar with others, create a task list where you can assign tasks to others, and embed a calendar on a webpage. The course wraps with a look at accessing your Google Calendar on your phone or tablet.
Topics include:
Navigating Google Calendar
Setting calendar preferences
Creating events, including all-day and repeating events
Inviting guests
Adding rooms and resources
Responding to invitations
Creating secondary calendars
Sharing calendars
Searching for events
Working with the Google Calendar mobile app

Introduction
48s
Welcome
48s
1. Get Started with Google Calendar
20m 54s
What can you do with Google Calendar?
2m 16s
Compare Google Calendar with Google Apps Calendar
2m 20s
Navigate Google Calendar
3m 3s
Change the way the calendar looks
4m 48s
Set Google Calendar preferences
4m 40s
Set calendar details
3m 47s
2. Create and Edit Events
37m 24s
Create a calendar event
5m 53s
Create all-day, repeating, and duplicating events
5m 39s
Create appointment slots
4m 4s
Create an event quickly using Quick Add
3m 33s
Edit and delete a calendar event
3m 23s
Invite guests to an event
3m 33s
View a guest's availability
4m 10s
Add a room or resource to an event
3m 20s
Work with notifications and alarms
3m 49s
3. Respond to Invitations
6m 35s
View pending invitations
1m 45s
Respond to an event invitation
3m 1s
View responses to your invitations
1m 49s
4. Create Additional Calendars
11m 32s
Create a secondary calendar
3m 5s
Create events on the secondary calendar
2m 35s
Hide and delete other calendars
2m 29s
Work with tasks
3m 23s
5. Share Calendars with Others
15m 17s
Open someone else's Google calendar
2m 12s
Subscribe to an ICS calendar
2m 32s
Share your calendar with others
2m 24s
Share your calendar with a non-Google user
2m 0s
Make the calendar public and events private, busy, or free
2m 50s
Embed the calendar onto a webpage
3m 19s
6. Search and Print the Calendar
4m 46s
Search the calendar
1m 52s
Print the calendar
2m 54s
7. Mobile App and Desktop Access
4m 59s
Use the Google Calendar mobile app
2m 36s
Access Google Calendar on a Mac
2m 23s
Conclusion
25s
Next steps
25s