پیشنهاد فرادرس

آموزش تقویم گوگل (Google Calendar)

دسته بندی ها: سرویس های گوگل ، آموزش های لیندا (Lynda)

با مشاهده این دوره آموزشی با امکانات و قابلیت های تقویم گوگل (Google Calendar) برای مدیریت برنامه های شخصی و شغلی  خود به طور کامل آشنا شده و نحوه استفاده از آنها را فرا خواهید گرفت.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های دوره:

 • چه کاری می توانید با تقویم گوگل انجام دهید؟
 • مقایسه تقویم گوگل با تقویم Google Apps
 • تنظیمات  تقویم گوگل
 • تنظیم جزئیات تقویم
 • ایجاد و ویرایش رویدادها
 • ویرایش و حذف یک رویداد تقویم
 • کار با اطلاعیه ها و هشدار دهنده
 • ایجاد تقویم های اضافی
 • مخفی کردن و حذف تقویم دیگر
 • به اشتراک گذاشتن تقویم با دیگران
 • اشتراک در تقویم ICS
 • به اشتراک گذاشتن تقویم خود با یک کاربر غیر Google
 • جاسازی تقویم بر روی صفحه وب
 • جستجو در تقویم
 • نرم افزار موبایل و دسترسی به دسکتاپ
 • استفاده از برنامه همراه تقویم گوگل
 • دسترسی به Google Calendar در مک
 • و…

عنوان دوره:  Lynda Google Calendar Essential Training مدت زمان: 1 ساعت و 42 دقیقه نویسنده:  Jess Stratton

توضیحات:

Google Calendar Essential Training

Jess Stratton 1h 42m

Manage your personal and professional schedules better with Google Calendar. This course shows you how to get started scheduling events, keeping track of your to-dos, and accessing it all on the go. Author Jess Stratton first shows you how to change the way the calendar looks and acts to make it better suit your needs, and then moves straight into creating single or repeating events, inviting guests, and adding rooms and resources to an event. Then learn how to respond to invitations and view responses to your own invites.

You'll also learn how to create a secondary calendar, share your calendar with others, create a task list where you can assign tasks to others, and embed a calendar on a webpage. The course wraps with a look at accessing your Google Calendar on your phone or tablet. Topics include: Navigating Google Calendar Setting calendar preferences Creating events, including all-day and repeating events Inviting guests Adding rooms and resources Responding to invitations Creating secondary calendars Sharing calendars Searching for events Working with the Google Calendar mobile app

Introduction 48s Welcome 48s 1. Get Started with Google Calendar 20m 54s What can you do with Google Calendar? 2m 16s Compare Google Calendar with Google Apps Calendar 2m 20s Navigate Google Calendar 3m 3s Change the way the calendar looks 4m 48s Set Google Calendar preferences 4m 40s Set calendar details 3m 47s 2. Create and Edit Events 37m 24s Create a calendar event 5m 53s Create all-day, repeating, and duplicating events 5m 39s Create appointment slots 4m 4s Create an event quickly using Quick Add 3m 33s Edit and delete a calendar event 3m 23s Invite guests to an event 3m 33s View a guest's availability 4m 10s Add a room or resource to an event 3m 20s Work with notifications and alarms 3m 49s 3. Respond to Invitations 6m 35s View pending invitations 1m 45s Respond to an event invitation 3m 1s View responses to your invitations 1m 49s 4. Create Additional Calendars 11m 32s Create a secondary calendar 3m 5s Create events on the secondary calendar 2m 35s Hide and delete other calendars 2m 29s Work with tasks 3m 23s 5. Share Calendars with Others 15m 17s Open someone else's Google calendar 2m 12s Subscribe to an ICS calendar 2m 32s Share your calendar with others 2m 24s Share your calendar with a non-Google user 2m 0s Make the calendar public and events private, busy, or free 2m 50s Embed the calendar onto a webpage 3m 19s 6. Search and Print the Calendar 4m 46s Search the calendar 1m 52s Print the calendar 2m 54s 7. Mobile App and Desktop Access 4m 59s Use the Google Calendar mobile app 2m 36s Access Google Calendar on a Mac 2m 23s Conclusion 25s Next steps 25s

Lynda Google Calendar Essential Training

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 213.0MB Lynda Google Calendar Essential Training_git.ir.rar
captcha