مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آشنایی با Google Voice

دسته بندی ها: سرویس های اینترنتی ، آموزش های لیندا (Lynda) ، سرویس های گوگل

lynda-google-voice-essential-training

در اين دوره آموزشي با Google Voice يكي از محصولات گوگل به عنوان يك پست صوتي قدرتمند و پلتفرم تماس آشنا مي شويد. تا بتوانيد بيشترين استفاده را از آن ببريد. شما ياد مي گيريد كه چگونه Google Voice را راه اندازي كنيد. و سپس شماره تلفن همراه و ثابت را به آن لينك كنيد و پست صوتي را راه اندازي كنيد.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

ليست سرفصل هاي اين دوره:

 • انتخاب بين Google Voice و Google Voice Lite
 • گرفتن یک شماره Google Voice
 • فعال کردن پست صوتی Google
 • تنظیم های تبریک پست صوتی خود
 • تنظیم گزینه های تماس
 • اضافه کردن خطوط تلفن موجود به Google Voice
 • تنظیم برنامه حلقه برای تمام گوشی های مرتبط شما
 • گوش دادن به پست های صوتی بر روی کامپیوتر
 • دانلود و ایمیل پست های صوتی
 • پاسخ به پست های صوتی
 • اضافه کردن یادداشت و ویرایش رونوشت
 • مسدود كردن و ارسال تماس
 • پيام سفارشي براي تماس هاي فردي
 • ایجاد یک کنفرانس تلفنی
 • ضبط تماس های دریافتی
 • ايجاد تماس های بین المللی
 • ايجاد یک تماس داخلی تلفن به تلفن
 • ارسال یک پیام متنی
 • و...

نويسنده: Jess Stratton

سطح: مقدماتي

مدت زمان: 1 ساعت

عنوان دوره: Lynda Google Voice Essential Training

Google Voice Essential Training
Get the most out of Google Voice, the powerful voicemail and calling platform. First, learn how to set up a Google Voice account, link the Google Voice number to mobile and landline phones, and set up voicemail.

Then find out how to configure Voice's rules to ring all your phones, filter calls straight to voicemail, have voicemails delivered via email or text, and more. The course also explores recording inbound calls, using Voice on mobile phones, and making international calls, video calls, computer-to-computer calls, and more. Topics include: Choosing between Google Voice and Google Voice Lite Getting a Google Voice number Activating and working with voicemail Blocking and forwarding calls Recording incoming calls Making international and domestic calls Making calls with Google Hangouts Sending text messages Using Google Voice on a mobile phone

Author:Jess Stratton

Level:Beginner Duration:1h

Introduction Welcome 1. Setting Up Google Voice Choosing between Google Voice and Google Voice Lite Getting a Google Voice number Activating Google voicemail Setting your voicemail greeting Setting call options Adding existing phone lines to Google Voice Setting ring schedules for all your linked phones 2. Working with Your Voicemail Navigating the interface Listening to and filing voicemails on your computer Downloading and emailing voicemails Responding to voicemails Adding notes and editing transcriptions 3. Using Google Voice Blocking and forwarding calls Filtering calls directly to voicemail Customizing messages for individual contacts Creating a conference call Recording incoming calls Switching phones on the fly during a conversation 4. Making Calls with Google Voice Adding credits for calls Making international calls Making a phone-to-phone domestic call Making a call with Google Hangouts Sending a text message 5. Using Google Voice on Your Mobile Phone Navigating the Google Voice iPhone interface Making outgoing calls and texts from your Google Voice number Using the Google Hangouts app to make calls Setting up Google Voice with your Android phone Conclusion Next steps

حجم فايل:134MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Google Voice Essential Training

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس