پیشنهاد فرادرس

آموزش JSON-B در Java EE 8

دسته بندی ها: پایگاه داده ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش JSON

JSON محبوب ترین فرمت برای تبادل داده است. JSON-B یک لایه استاندارد اتصال برای تبدیل اشیاء جاوا به و از پیام های JSON می باشد. این نسخه همراه باJava Enterprise Edition شامل تمام ویژگی های کتابخانه های شخص ثالث بدون هیچ گونه تلاش ادغام است. JSON-B یک الگوریتم نقشه بندی پیش فرض برای تبدیل کلاس های جاوا موجود به JSON را تعریف می کند، در حالی که توسعه دهندگان را قادر می سازد که فرایند نقشه برداری را از طریق استفاده از حاشیه نویسی جاوا سفارشی کنند. در این دوره با نقشه برداری پیش فرض و سفارشی شده برای JSON-B و وجود آن در اپلیکیشن وب JAX-RS، ویژگی های JSON-B از جمله آداپتورها و سریالیزاسیون ها و اعمل آنها در اپلیکیشن های دنیای واقعی جاوا آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مبانی JSON و JSON-B API
 • نقشه پیش فرض
 • مقایسه JSON و XML
 • تعریف beans و داده
 • نقشه برداری سفارشی شده
 • سفارشی کردن نظم ویژگی های سریال شده
 • تست با JSON-B
 • سفارش سازی constructors
 • کار با داده های باینری
 • آداپتورها
 • serializers و deserializers سفارشی
 • نسخه ی نمایشی: استفاده از JSON-B در یک برنامه ی وب
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Java EE 8: JSON-B Publisher:Lynda Author:Ketkee Aryamane Duration:3h 55m Level:Intermediate

Learn how to use JSON data in your Java applications. Find out how to convert Java objects to and from JSON using the JSON-B API built into Java EE.
Released: 9/26/2018
JSON is the most popular format for data exchange. JSON-B is a standard binding layer for converting Java objects to and from JSON messages. It comes bundled with Java Enterprise Edition—containing all the features of third-party libraries without any of the integration effort. JSON-B defines a default mapping algorithm for converting existing Java classes to JSON, while enabling developers to customize the mapping process through the use of Java annotations. Learn default and customized mappings for JSON-B and see it in action in a JAX-RS web application, in this course with instructor and developer Ketkee Aryamane. Ketkee reviews all the features of JSON-B, including adapters and serializers, showing them in practice in real-world Java applications.
Topics include:
JSON and JSON-B API basics
Default mapping
Defining beans and data
Customized mapping
Customizing the order of serialized properties
Customizing constructors
Working with binary data
Adapters
Custom serializers and deserializers
Demo: Using JSON-B in a web application
Introduction
Map Java objects to JSON
1m 14s
What you should know
40s
1. Overview and Setup
JSON and its significance
4m 14s
JSON structure: JSON types
8m 51s
JSON vs. XML
6m 6s
JSON-B API overview
5m 50s
Application setup
3m 54s
2. JSON Binding API: Default Mapping
Default mapping APIs: single bean
9m 38s
General default settings
9m 9s
Visibility settings: Fields with getters and setters
7m 8s
Visibility settings: Final, static, and transient fields
3m 45s
Define beans
8m 24s
Define data
1m 30s
Testing with JSON-B
8m 12s
Default mapping types
8m 38s
Data types supported
1m 11s
3. JSON Binding API: Customized Mapping, Part 1
Customize mapping
2m 14s
Formatting output
5m 21s
Changing bean attribute names: JsonbProperty
7m 7s
PropertyNamingStrategy
5m 36s
Customize order of serialized properties
4m 42s
JsonbTransient, transient modifier
7m 28s
Custom PropertyVisibility Strategy
7m 14s
4. JSON Binding API: Customized Mapping, Part 2
Handling null serializations
6m 36s
Custom constructors
11m 6s
Test custom constructors
2m 23s
Applying date/number formats to attributes
5m 47s
Binary data strategies
4m 10s
iJSON support
6m 57s
5. Adapters and Serializers
Need for JSON-B adapters
3m
adaptToJson
6m 11s
adaptFromJson
8m 2s
Custom serializers and deserializers
1m 35s
Problem deserializing inheritance hierarchy
9m 55s
Implementing serializer interface
7m 22s
Implementing deserializer interface
5m 44s
Testing
3m 27s
6. JSON-B in a Web Application
Setup for a JAX-RS application
5m 19s
Build RESTful methods
4m 55s
Generate data and test
5m 28s
Add more RESTful methods
4m 6s
Test all RESTful methods
4m 6s
Conclusion
Next steps
45s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Java EE 8 JSON-B_git.ir.rar