پیشنهاد فرادرس

آموزش Java EE - هم زمانی و Multithreading

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش های لیندا (Lynda)

بر خلاف نسخه استاندارد، نسخه Java EE از هم زمانی پشتیبانی می کند. هم زمانی یک تکنیک برنامه نویسی مربوط به موازی سازی و Multithreading است که به طور همزمان چندین وظیفه را اجرا می کنند، به اپلیکییشن ها اجازه می دهند سریعتر اجرا شوند و از منابع به طور موثرتری استفاده کنند. درک هم زمانی جاوا برای ساختن برنامه های وب مدرن بسیار مهم است. در این دوره با ادغام هم زمانی و ایجاد اپلیکیشن های کارامدتر، بررسی multithreading API در Java EE، بررسی Thread و Runnable و محدودیت های آنها، بررسی چهار API همزمان در Java EE و JTA آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • هم زمانی چیست؟
 • فرآیندها و تهدیدات در Java SE
 • Java EE concurrency API
 • کار با ManagedExecutorService، ManagedScheduledExecutorService، ManagedThreadFactory و ContextService API
 • تعریف کلاس های آبجکت دسترسی داده (DAO)
 • افزودن متدها به کلاس های DAO
 • نوشتن کلاس های REST
 • ایجاد فکتوری های thread سفارشی
 • ایجاد پروکسی های متنی
 • معاملات و همزمانی JTA
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Java EE: Concurrency and Multithreading Publisher:Lynda Author:Ketkee Aryamane Duration:4h 20m Level:Intermediate

Make your Java applications faster and more resource efficient. Learn how to use Java concurrency and multithreading APIs to execute multiple tasks simultaneously.
Released: 9/27/2018
Unlike the Standard Edition, Java Enterprise Edition (Java EE) supports concurrency. Concurrency is a programming technique—related to parallelism and multithreading—to execute multiple tasks simultaneously, allowing applications to run faster and use resources more efficiently. Understanding Java concurrency is crucial to building modern web applications. In this course, you can learn how to seamlessly integrate concurrency and make your Java applications more efficient and fault tolerant. Instructor Ketkee Aryamane first reviews the multithreading APIs in Java SE—Thread and Runnable—and their limitations, and then explores the four concurrency APIs in Java EE, including demos that show each API in practice. She explains how Java EE makes it possible to communicate between threads, schedule and interrupt threads, and deal with liveness issues. Plus, learn how concurrency works in a distributed environment and how to handle transactions with the Java Transaction API (JTA).
Topics include:
What is concurrency?
Processes and threads in Java SE
Java EE concurrency APIs
Working with the ManagedExecutorService, ManagedScheduledExecutorService, ManagedThreadFactory, and ContextService APIs
Defining data access object (DAO) classes
Adding methods to DAO classes
Writing REST classes
Creating custom thread factories
Creating contextual proxies
JTA transactions and concurrency
Introduction
Welcome
54s
What you should know
1m 7s
1. Overview and Setup
What is concurrency?
3m 31s
Project setup
6m 43s
2. Processes and Threads
Process vs. thread
7m
Java SE multithreading overview
1m 8s
Using the Thread class to create and run a thread
8m
Using the Runnable interface to create and run a thread
8m
Limitations of using basic APIs
2m 42s
3. Executor API
Features of the Executor framework and thread pools
4m 35s
Callables and futures
2m 16s
Executor and ExecutorService
3m 58s
ExecutorService overview
3m 3s
Define UserDao and user beans
6m 50s
Write the UserProcessor callable implementation
5m 31s
Write a test class and run the application
10m 48s
Different thread pools
5m 20s
ExecutorService: invokeAny and invokeAll
7m 18s
ExecutorService shutdown
5m 18s
ScheduledExecutorService overview
2m 7s
The schedule method
5m 16s
scheduleAtFixedRate and scheduleWithFixedDelay
6m 42s
ThreadFactory API
2m 34s
Create a custom thread factory
5m 26s
4. Java EE Concurrency APIs
Need for Java EE concurrency
4m 14s
Java EE concurrency APIs
3m 52s
Set up a Java EE RESTful application
8m 4s
Running and testing the Java EE RESTful application
4m 47s
Important Java EE terms
4m 4s
ManagedExecutorService (MES) overview
3m 20s
Define the bank account related beans and DAO class
3m 28s
Add methods in the DAO class
10m 30s
Define ReportProcessor
7m 42s
Write REST class for injecting MES objects
6m 51s
Verify code and add the REST method
8m 42s
Run and test the ManagedExecutorService application
2m 59s
ManagedScheduledExecutorService overview
2m 22s
Defining the URLProcessor for the thread's job
6m 47s
Add a REST method to call the URLProcessor
5m 20s
Important pointers and API overview
6m 22s
ManagedThreadFactory API
1m 26s
Create a single thread with ManagedThreadFactory
6m 7s
ManagedThreadFactory with ThreadPoolExecutor
7m 2s
ContextService API
3m 7s
Create a contextual proxy
9m 15s
5. Concurrency and Transactions
Java Transaction API (JTA) transactions with concurrency
4m 38s
Define the data sources in GlassFish server
5m 4s
Define the session bean class for database operations
6m 47s
Define the transaction processor
5m 3s
Define the REST class
3m 20s
Run the JTA application
2m 44s
Conclusion
Next steps
44s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Java EE Concurrency and Multithreading_git.ir.rar