بر خلاف نسخه استاندارد، نسخه Java EE از هم زمانی پشتیبانی می کند. هم زمانی یک تکنیک برنامه نویسی مربوط به موازی سازی و Multithreading است که به طور همزمان چندین وظیفه را اجرا می کنند، به اپلیکییشن ها اجازه می دهند سریعتر اجرا شوند و از منابع به طور موثرتری استفاده کنند. درک هم زمانی جاوا برای ساختن برنامه های وب مدرن بسیار مهم است. در این دوره با ادغام هم زمانی و ایجاد اپلیکیشن های کارامدتر، بررسی multithreading API در Java EE، بررسی Thread و Runnable و محدودیت های آنها، بررسی چهار API همزمان در Java EE و JTA آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • هم زمانی چیست؟
 • فرآیندها و تهدیدات در Java SE
 • Java EE concurrency API
 • کار با ManagedExecutorService، ManagedScheduledExecutorService، ManagedThreadFactory و ContextService API
 • تعریف کلاس های آبجکت دسترسی داده (DAO)
 • افزودن متدها به کلاس های DAO
 • نوشتن کلاس های REST
 • ایجاد فکتوری های thread سفارشی
 • ایجاد پروکسی های متنی
 • معاملات و همزمانی JTA
 • و غیره