در این آموزش تصویری با مقدمات فریمورک CodeIgniter 3 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های این دوره:

  • بارگذاری دیدگاه ها و داده ها از containers
  • مسیریابی با کنترلرها
  • ایجاد مدل
  • پیکربندی داده
  • کار با داده ها، فرم ها، جلسات، و هدر
  • ورود به سیستم و خطای ورود به سیستم

عنوان دوره: Lynda Learn CodeIgniter 3 The Basics

مدت دوره: 1 ساعت و 27 دقیقه

نویسنده: Bernard Pineda

سطح: مقدماتی


توضیحات:

https://www.lynda.com/CodeIgniter-tutorials/Learn-CodeIgniter-3-Basics/505770-2.html

Lynda Learn CodeIgniter 3: The Basics

Bernard Pineda
Beginner
1h 27m

Speed up your development with CodeIgniter, a fast and powerful PHP web application framework. Starting with the what and the why, instructor Bernard Pineda introduces key CodeIgniter concepts, such as the Model-View-Controller pattern and working with a database. Then learn how to set up your development environment and save time with CodeIgniter's auto loader, helpers, and libraries. Explore advanced scenarios such as validating user input, uploading files, error logging, and more. Using the full-featured sample web app included with the exercise files, you'll get a real-world foundation for learning how to build your own applications with CodeIgniter.
Topics include:
Loading views and data from containers
Routing with controllers
Creating models
Configuring the data
Working with data, forms, sessions, and headers
Logging and error logging
Extending CodeIgniter to consume dependencies