پروژه های برنامه ریزی، اختصاص دادن وظایف، پیگیری پیشرفت و انتشار نتایج می توانند در Jira مدیریت شوند. جیرا نرم افزار محبوب و مشترک برای تیم های توسعه است. در این دوره با کار با  Jira، سفارش سازی داشبوردها، اجرای گزارشات، راه اندازی بردهای گردش کار و استفاده از جستجوی پیشرفته آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • راه اندازی
 • Jira چیست؟
 • مدیریت پروژه با جیرا
 • مرور کلی از ویژگی های کلیدی
 • چالش
 • راه حل
 • issue
 • یک issue ایجاد کنید
 • نمایش issue
 • نمایش ویژگی های اضافی روی صفحه نمایش
 • ویرایش issue
 • راه حل
 • جستجوکردن
 • جستجو در جیرا
 • جستجوی پیشرفته در جیرا
 • فیلترها را ذخیره و به اشتراک بگذارید
 • ویرایش bulk در جیرا
 • راه حل
 • داشبورد
 • داشبورد سیستم و ایجاد داشبورد جدید
 • معرفی ابزارها
 • داشبورد سیستم و ایجاد داشبورد جدید
 • معرفی ابزارها
 • داشبورد را ذخیره و به اشتراک بگذارید
 • راه حل
 • boards
 • ایجاد board
 • پیکربندی و استفاده از board
 • راه حل
 • نتیجه