تبلیغات

آموزش کار با Jira 

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش JIRA

پروژه های برنامه ریزی، اختصاص دادن وظایف، پیگیری پیشرفت و انتشار نتایج می توانند در Jira مدیریت شوند. جیرا نرم افزار محبوب و مشترک برای تیم های توسعه است. در این دوره با کار با  Jira، سفارش سازی داشبوردها، اجرای گزارشات، راه اندازی بردهای گردش کار و استفاده از جستجوی پیشرفته آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • راه اندازی
 • Jira چیست؟
 • مدیریت پروژه با جیرا
 • مرور کلی از ویژگی های کلیدی
 • چالش
 • راه حل
 • issue
 • یک issue ایجاد کنید
 • نمایش issue
 • نمایش ویژگی های اضافی روی صفحه نمایش
 • ویرایش issue
 • راه حل
 • جستجوکردن
 • جستجو در جیرا
 • جستجوی پیشرفته در جیرا
 • فیلترها را ذخیره و به اشتراک بگذارید
 • ویرایش bulk در جیرا
 • راه حل
 • داشبورد
 • داشبورد سیستم و ایجاد داشبورد جدید
 • معرفی ابزارها
 • داشبورد سیستم و ایجاد داشبورد جدید
 • معرفی ابزارها
 • داشبورد را ذخیره و به اشتراک بگذارید
 • راه حل
 • boards
 • ایجاد board
 • پیکربندی و استفاده از board
 • راه حل
 • نتیجه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Learning Jira Software Publisher:Lynda Author:Robert Anthony Duration:1h 14m Level:Beginner

Learn how to use Jira for issue tracking and project management. Learn Jira basics, such as creating and searching for tickets and building dashboards.
Released: 6/18/2018
Planning projects, assigning tasks, tracking progress, and releasing results can all be managed in Jira, the popular and collaborative software for development teams. In this course, Robert Anthony shares his expertise as he guides you through the fundamentals of using Jira. Robert shows you how to create tickets, locate issues assigned to you and others, use advanced search, customize dashboards, run reports, and set up workflow boards to organize work. In addition, he facilitates several challenges and solutions so you can practice what you learn as you follow along.
Topics include:
Project management in Jira
Creating and editing issues
Searching Jira
Bulk editing
Saving and sharing dashboards
Configuring boards
Introduction
Welcome
43s
What you need to know before you watch this course
29s
Setup
2m 36s
1. Overview of Jira
What is Jira?
1m 17s
Project management with Jira
1m 59s
Overview of key features
5m 25s
Challenge
20s
Solution
11s
2. Issues
Create an issue
3m 21s
View an issue
4m 49s
View screen additional features
5m 24s
Edit an issue
1m 34s
✓ Challenge: Create a new issue and edit it after it's created
21s
Solution
46s
3. Searching
Basic search in Jira
2m 50s
Advanced search in Jira
2m 51s
Save and share filters
7m 9s
How to bulk edit in Jira
3m 29s
✓ Challenge: Perform an advanced JQL search and save it as a filter
21s
Solution
1m 20s
4. Dashboards
System dashboard and creating new dashboards
3m 8s
Introduction to gadgets
2m 48s
Save and share dashboards
3m 48s
✓ Challenge
30s
Solution
2m
5. Boards
Intro to boards
3m 22s
Creating a board
2m 5s
Configuring and using a board
6m 46s
✓ Challenge
26s
Solution
1m 29s
Conclusion
Next steps
25s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 165.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Learning Jira Software_git.ir.rar