تبلیغات

آموزش زبان های JVM - جاوا، اسکالا و JVM

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش اسکالا (Scala)

ماشین مجازی جاوا (JVM) بایت کد جاوا را تفسیر کرده و آن را به عمل تبدیل می کند و برنامه های جاوا را در هر کامپیوتر اجرا می کند.  برنامه های JVM را می توان در زبان جاوا یا Scala-2 نوشت. در این دوره با برنامه نویسی شی گرا، تابعی، دستوری در جاوا و اسکالا، ابزارهایی مانند Eclipse و Gradle، کیت توسعه جاوا یا JDK، مجموعه ابزار و کلاس های پیش ساخته شده موجود در کتابخانه کلاس جاوا، نحوه نوشتن کد جاوا برای اجرای کلاس ها و ایجاد یک وب سرویس ساده و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • ماشین مجازی جاوا
 • معرفی دوره
 • چرا توسعه در JVM؟
 • مفاهیم JVM و نسخه های جاوا
 • زبان های دیگر در JVM
 • توسعه در ماشین مجازی جاوا
 • JDK
 • سازمان کلاس با بسته
 • کتابخانه کلاس جاوا
 • اجرای برنامه های JVM در خط فرمان
 • Eclipse IDE
 • جاوا
 • OOP در جاوا
 • نوشتن کد جاوا
 • برنامه نویسی جاوا
 • پیکربندی Eclipse IDE
 • ایجاد وب سرویس در جاوا
 • اسکالا
 • نصب Scala و REPL
 • برنامه نویسی تابعی در مقابل دستوری
 • قوانین و سینتکس زبان اسکالا
 • OOP در اسکالا
 • Scala standard library
 • برنامه نویسی تابعی در Scala
 • برنامه نویسی Scala
 • Scala IDE برای پلاگین Eclipse
 • SBT
 • یک پروژه Akka ایجاد کنید
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Learning JVM Languages: JVM, Java, Scala Publisher:Lynda Author:Vincent van der Leun Duration:3h 35m Level:Intermediate

Explore Java virtual machine (JVM) and the basics of imperative, object-oriented, and functional programming in Java and Scala.
Released: 6/13/2018
Java virtual machine (JVM) interprets Java bytecode and translates it into action, enabling Java applications to be run on any computer. JVM apps can be written in Java or Scala—two object-oriented languages with their own feature and benefits. This course provides in-depth coverage of JVM and the basics of imperative, object-oriented, and functional programming in Java and Scala. Learn why you should develop on JVM and discover the tools, such as Eclipse and Gradle, that you need to start programming. Explore the Java Development Kit (JDK) and the toolkits and prebuilt classes included in the Java Class Library. Learn how to write Java code to implement classes and to create a simple web service, and then explore more complex topics in Scala, including the difference between functional and imperative programming. By the end of the course, you will have written multiple programs for JVM and will better understand the differences between the Java and Scala languages.
Topics include:
JVM concepts
Java editions
Installing JDK
Running JVM applications on the command line
Writing Java code
Creating a web service
Installing Scala
Programming in Scala
1. Java Virtual Machine
Course overview
4m 16s
Why develop on JVM?
6m 40s
Popular use cases
3m 22s
JVM concepts and Java editions
13m 32s
Other languages on JVM
3m 45s
2. Developing on the Java Virtual Machine
JDK
10m 10s
Class organization with packages
4m 18s
Java Class Library
15m 7s
Running JVM applications on the command line
10m 55s
Eclipse IDE
4m 7s
3. Java
OOP in Java
21m 18s
Writing Java code
15m 7s
4. Java Programming
Configuring Eclipse IDE
2m 6s
Creating a web service in Java
23m 39s
5. Scala
Scala installation and REPL shell
3m 35s
Functional vs. imperative programming
2m 46s
Scala language syntax and rules
5m 9s
OOP in Scala
13m 43s
Scala standard library
7m 2s
Functional programming in Scala
5m 54s
6. Scala Programming
Scala IDE for the Eclipse plugin
3m 47s
SBT
9m 37s
Create an Akka project
25m 32s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 364.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Learning JVM Languages JVM Java Scala_git.ir.rar