آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش نوت بوک های کلاس با OneNote 2016

دسته بندی ها: آموزش وان نوت (One Note) ، آموزش آفیس (Microsoft office) ، آموزش های لیندا (Lynda)

Add-on Notebook Class OneNote به مربیان این امکان را می دهد تا منابع، ارائه درس های تعاملی و همچنین ارزیابی تکالیف را سازماندهی کنند و با دانش آموزان همکاری داشته باشند. در این دوره نویسنده و مربی Oliver Schinkten به بررسی نحوه استفاده از نوت بوک های کلاسی برای کلاس های آنلاین یا مخلوط می پردازد. مباحث شامل تعبیه کردن محتوا مانند جداول، صوت و تصویر، ایجاد آزمونها؛ تعامل با دانش آموزان، اضافه کردن تکلیف و کار با نوت بوک کلاسی است. مربی همچنین برای گاهی مدرسان از نحوه ارائه دروس دیدگاه دانش آموزان را بررسی می کند و چگونگی اتصال یک نوت بوک به سیستم مدیریت یادگیری (LMS) مانند Canvas را نشان می دهد.

سرفصل ها:

  • استفاده از افزونه Class Notebook
  • ایجاد دفترچه یادداشت
  • اضافه کردن دانش آموزان و معلمان
  • ایجاد محتوا: متن، جداول، صوتی و غیره
  • همکاری
  • همگام سازی نوت بوک ها با برنامه دسکتاپ OneNote
  • افزودن تکالیف
  • اتصال نوت بوک به LMS
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Learning OneNote 2016 Class Notebooks Publisher:Lynda Author:Oliver Schinkten Duration:1h 28m Level:Beginner

Learn how to organize lesson plans and deliver interactive lessons to students with the free Class Notebook add-in for Microsoft OneNote.
Released: 2/20/2018
The OneNote Class Notebook add-in allows educators to organize resources and deliver interactive lessons, as well as grade assignments and collaborate with students in real time. In this course, author and educator Oliver Schinkten explores how to leverage Class Notebooks for the online or blended classroom. Topics include embedding content such as tables, audio, and video; creating quizzes; interacting with students; adding assignments; and collaborating with Class Notebooks. Oliver also explores the student view so educators know exactly how their lessons will appear to students, and he shows how to connect a notebook to a learning management system (LMS) such as Canvas.
Topics include:
Using the Class Notebook add-in
Creating notebooks
Adding students and teachers
Creating content: text, tables, audio, and more
Collaborating
Syncing notebooks with the OneNote desktop app
Adding assignments
Connecting notebooks to an LMS
Introduction
Welcome
54s
What you'll need before starting the course
45s
Navigate a OneNote Class Notebook
1m 12s
1. Microsoft OneNote
What is OneNote?
53s
Versions of OneNote
2m 20s
Class Notebook add-in
1m 41s
2. Set Up a Class Notebook
Class Notebook home page
1m 35s
Create a new notebook
6m 27s
Add or remove students
6m 2s
Add or remove teachers
1m 21s
Manage your notebooks
3m 44s
How notebooks are organized
3m 44s
3. Add Content to Notebooks
Add content
10m 15s
Edit pages in your notebook
2m 31s
Web Clipper extension
4m 25s
Create content: Text, tables, and images
5m 6s
Create content: Audio, tags, and more
6m 9s
Content library from a student perspective
2m 37s
Collaboration space
7m 57s
Sync notebooks to OneNote desktop app
2m 40s
4. Assignments
Add assignments
4m 46s
View assignments as a student
3m 40s
Grade assignments and give feedback
3m 57s
5. Connect to an LMS
Connect notebooks to an LMS
2m 37s
Conclusion
Next steps
1m 2s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 238.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Learning OneNote 2016 Class Notebooks_git.ir.rar