تبلیغات

آموزش توسعه وب اسکالا

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب ، آموزش اسکالا (Scala)

اسکالا (Scala) یک زبان برنامه‌نویسی شیءگرا و تابعی است که کاربردهای زیادی در طراحی وب دارد. ویژگی های زبان اسکالا: - رایگان و متن باز - استاتیک و چک زمان کامپایل (Type-safe) - شی گرا (Object Oriented) - تابعی (Functional) - موجز و منعطف - دارای طیف وسیعی از کتابخانه‌ها - بالغ و دارای ابزارهای توسعه گوناگون

هیچ‌یک از زبان‌های Ruby، Java، Go، C, JavaScript و اکو سیستم‌های آن‌ها، دارای همه ویژگی‌های بالا نیستند. در این دوره آموزشی با توسعه وب با استفاده از اسکالا آشنا می شوید.

مباحث این دوره:

  • آشنایی با Actor model و Akka framework
  • سایت وب سرویس RESTful با اسکالا
  • تامین امنیت وب سرویس های RESTful
  • کار با ماژول های مختلف فریمورک Spray
  • کانفیگ اپلیکیشن های Spray با پشتیبانی از HTTPS
  • ساخت وب سرویس RESTful در Spray با استفاده از Swagger
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Learning Scala Web Development Publisher:Lynda Author:Andriy Redko Duration:2h 11m Level:Beginner

Learn how to program RESTful web services and APIs with Scala and the Akka, Spray, and Swagger frameworks.
Released: 9/8/2016

Note: Learning Scala Web Development was created by Packt Publishing. It was originally released on 5/30/2016. We are pleased to host this training in our library.Embark on an exciting journey into the universe of web development using the Scala programming language and frameworks—natural choices for back-end developers building highly scalable, reliable, and reactive RESTful web services and APIs. This training is the starting point for mastering the nonblocking and asynchronous programming models that lie in the heart of the Spray framework. It starts with an introduction to the REST architecture. Then switch gears to the Akka toolkit and framework, building a sample book catalog application along the way.

Once you've learned about the REST architectural style and Actor model—the foundations that the Spray framework is built upon—you'll shape out your own RESTful web services by providing simple route definitions. Further on in the course, author Andriy Redko delves into authentication and authorization, secure transport, documentation, testing, and caching support. Finally, you will learn how to develop the Spray client API to call external web services.

Topics include:

The Actor model and Akka framework
RESTful architecture principles and constraints
Building RESTful services
Core Spray framework modules such as spray-can, spray-routing, spray-json, spray-caching, and spray-client
Securing RESTful web services and APIs with Spray
Configuring Spray applications with HTTPS support
Documenting Spray RESTful web services using Swagger
Caching basics
Calling external RESTful services

1. Getting Started
The course overview
3m 41s
The REST architecture
7m 9s
RESTful web services on the JVM platform
5m 46s
2. Introducing Akka and the Actor Model
Concurrency, parallelism, and mutable shared data
6m 4s
Introduction to the Actor model
5m 39s
The Akka framework: Actor model Implementation in Scala
6m 21s
3. Building RESTful Web Services with Spray
Spray overview
7m 3s
Spray Routing
7m 8s
More Spray Routing
4m 1s
Spray Can
5m 13s
Consuming RESTful web APIs from the browser or command line
4m 43s
4. Securing RESTful Web Services with Spray
Authentication
6m 3s
Authorization
3m 14s
Configuring HTTPS support
5m 20s
5. Documenting RESTful Web Services with Swagger
Swagger basics
5m 11s
Documenting Spray RESTful web wervices with Swagger
6m 28s
Exploring RESTful web services in the Swagger UI
5m 3s
6. Testing RESTful Web Services with the Spray Testkit
Spray Testkit basics
5m 35s
Unit testing Spray RESTful web services
6m 19s
7. Caching in the World of RESTful Web Services
Caching basics
5m 55s
Caching in Spray
5m 59s
8. Calling External RESTful Web Services from within Spray Web Services
Spray client
7m 23s
External RESTful web services and unit tesing
6m 28s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 280.0MB Lynda Learning Scala Web Development_git.ir.rar