آموزش پیشنهادی فرادرس

استراتژی‌ های عکاسی در نرم‌افزار Lightroom و Photoshop CC

دسته بندی ها: آموزش فتوشاپ (Photoshop) ، دیزاین ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش لایت روم (Lightroom) ، آموزش عکاسی (Photography) ، آموزش های ادوبی (Adobe)

lynda-lightroom-and-photoshop-cc-photography-workflow-strategies

این دوره استراتژی‌ های عکاسی را در نرم‌افزار Lightroom و Photoshop CC مورد بحث قرار می دهد. این آموزش تصویری نحوه افزودن تصاویر به Lightroom ، کار با تصاویر HDR و پانوراما ، کار با ابزارهای فتوشاپ و ویژگی ها و تفاوت های لایت روم و فتوشاپ را مورد بررسی قرار می دهد. این آموزش بیشتر بر عکاسی موبایل تاکید دارد.

این دوره آموزشی محصول موسسهLynda است.

سرفصل های این دوره:

 • معرفی دوره
 • فایل های تمرین
 • فکر کردن به آینده: گرفتن عکس های بیشتر از دوربین خود
 • Lightroom ورودی و کتابخانه
 • محدوده دینامیکی بالا (HDR) تصاویر
 • چشم انداز
 • آرشیو و پشتیبان گیری
 • مرور ابزار و تفاوت آنها
 • نقش فتوشاپ
 • اشیاء هوشمند و فیلتر های هوشمند
 • انتخاب، ویرایش و ترفندهای صرفه جویی
 • لایه ها و ماسک
 • ابزار مربوطه به اهنگ صدا مبتنی بر قلم مو (دوج، رایت، و اسفنجی)
 • رفع چشم انداز
 • تغییر اندازه و تغییر مقیاس
 • ویدئو، دوربین اولیه و تمرکز ترکیب
 • فراتر از دسکتاپ
 • گرفتن به فایل های Lightroom فراتر از دسکتاپ
 • برای تلفن همراه
 • و ...

عنوان دوره: Lynda Lightroom and Photoshop CC Photography Workflow Strategies

مدت دوره: 1 ساعت و 42 دقیقه

نویسنده: Bryan O'Neil Hughesتوضیحات:

Lynda Lightroom and Photoshop CC Photography Workflow Strategies

Bryan O'Neil Hughes Intermediate 1h 42m

Many long-time digital photographers use a workflow that involves Adobe Camera Raw (ACR), Bridge, and Photoshop. If that describes you, chances are you're working too hard. Times and tools have changed, and a smarter way to work is to replace Bridge and ACR with Lightroom.

In this course, Bryan O'Neil Hughes describes a modern photographic workflow that pairs Photoshop with Lightroom. Learn the differences between a Bridge and ACR workflow and a Lightroom workflow, and see how to take advantage of Lightroom's features to work more efficiently.

And because the world is going mobile, Bryan also shares insights into where Lightroom for mobile fits into today's photographic workflow. Topics include: Capturing images Importing images in Lightroom Working with HDR images and panoramas Developing photos in Lightroom vs. Camera Raw Getting the most from Photoshop's tools Going beyond the desktop with Adobe mobile apps, CC Libraries, and Behance Putting it all together in a streamlined workflow

Introduction 1m 32s Welcome 58s What you should know to use this course 18s Exercise files 16s 1. Capture: It's All About the Input 2m 19s Capture has changed 1m 15s Thinking ahead: Getting the most out of your camera 1m 4s 2. Lightroom Import and Library 18m 38s Import: Best practices 2m 14s Library overview, differences from Bridge, and tips and tricks 4m 1s File handling (virtual copies and collections) 1m 41s High dynamic range (HDR) images 4m 21s Panorama 3m 33s Archiving and backup 2m 48s 3. Lightroom Develop 14m 5s Lightroom and Camera Raw: Similar but different 5m 39s Synching, presets, and timesaving 3m 9s Tools overview and differences 5m 17s 4. Photoshop's Role 34m 12s Smart Objects and Smart Filters 3m 24s Selections, edits, and timesaving tricks 4m 38s Layers and masks 2m 54s Brush-based tonal tools (Dodge, Burn, and Sponge) 4m 21s Sharpening globally and locally 3m 45s Fixing panoramas 5m 21s Warping: Liquify & Puppet 3m 36s Resizing and rescaling 3m 39s Video, Camera Raw, and focus blending 2m 34s 5. Beyond the Desktop 26m 47s Getting to Lightroom files beyond the desktop 2m 4s Creative Cloud mobile app 2m 24s Using Lightroom Mobile for sorting and editing 1m 15s Using Photoshop Mix for detailed edits 3m 18s Using Photoshop Fix 4m 30s The magic of CC Libraries 5m 36s Lightroom for Web 2m 45s Publishing to Behance 1m 59s Slate 2m 56s 6. Workflow 3m 51s Workflow demo: Putting these techinques to work 3m 51s Conclusion 45s Next steps 45s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Lightroom and Photoshop CC Photography Workflow Strategies

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس