میکروسرویس ها اپلیکیشن های monolithic یا یکپارچه را به کامپوننت های کوچکتر و مستقل تقسیم می کند که می توانند توسعه، تست و استقرار سریعتر و کارآمدتری داشته باشند. در این دوره اصول طراحی مبتنی بر دامنه، نحوه نوشتن کد برای sample services مانند services مبتنی بر الگوهای entity و repository و طراحی برای امنیت، و اجرای سرویس های ثبت نام و کشف آشنا می شوید.

سرفصل ها:

 • نصب و راه اندازی
 • مروری بر دوره
 • یک راه حل با استفاده از پارادایم معماری جدید
 • نوشتن تست های نمونه
 • Sample REST service
 • اهمیت طراحی و طراحی مبتنی بر دامنه (DDD)
 • بلوک های ساختمان، بخش 1
 • بلوک های ساختمان، بخش 2 – آثار DDD
 • Aggregates و repository
 • فکتوری و ماژول ها
 • طراحی استراتژیک و اصول، قسمت 1
 • طراحی استراتژیک و اصول، قسمت 2
 • کنترل های بسته بندی و صفحات
 • پیاده سازی entity
 • پیاده سازی الگو repository
 • پیاده سازی سرویس دامنه
 • موارد پیچیده برای صفحات و عناصر
 • مروری OTRS
 • سرویس های OTRS
 • اجرای سرویس رستوران
 • پیاده سازی GET endpoint
 • پیاده سازی سرویس ثبت نام و کشف
 • تست