پیشنهاد فرادرس

آموزش پیشرفته و کامل Microsoft PowerApps

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های لیندا (Lynda)

با استفاده از Microsoft PowerApps، می توانید اپلیکیشن های تلفن همراه را با استفاده از داده های موجود در منابع مختلف از جمله OneDrive برای کسب و کار و SharePoint- بدون نیاز به نوشتن یک خط کد در یک زبان برنامه نویسی سنتی، ایجاد کنید. در این دوره با PowerApps،  ایجاد و به اشتراک گذاری برنامه ها با استفاده از داده ها از شیرپوینت، اکسل، Dynamics و Salesforce، قالب های مختلف PowerApps، استفاده از قالب برای ایجاد اپلیکیشن  ردیابی بودجه و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • ایجاد اپلیکیشن موبایل با PowerApps
 • شروع کار با PowerApps
 • اتصالات داده برای PowerApps
 • با PowerApps چه کاری می توانید انجام دهید؟
 • اتصالات داده برای PowerApps
 • ایجاد یک اپلیکیشن با استفاده از داده ها از لیست شیرپوینت
 • ایجاد یک اپلیکیشن از Excel workbook
 • استفاده از قالب ها برای ایجاد اپلیکیشن ها
 • ایجاد یک اپلیکیشن برای Microsoft Dynamics
 • ایجاد اپلیکیشن برای Salesforce
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Microsoft PowerApps Essential Training: Beyond the Basics Publisher:Lynda Author:Bill Kulterman Duration:2h 15m Level:Beginner

Learn how to use Microsoft PowerApps to create and deploy mobile applications without writing code.
Released: 8/27/2018
Using Microsoft PowerApps, you can create and deploy mobile apps using data found from a variety of sources, including OneDrive for Business and SharePoint—all without needing to write a single line of code in a traditional programming language. In this course, Bill Kulterman helps you get started with PowerApps. Throughout the course, Bill demonstrates how to quickly create and share apps using data from SharePoint, Excel, Dynamics, and Salesforce. He also goes over the different PowerApps templates and shows how to use a template to create a budget tracker app.
Topics include:
What can you do with PowerApps?
Data connections for PowerApps
Creating an app using data from a SharePoint list
Creating an app from an Excel workbook
Using templates to create apps
Creating an app for Microsoft Dynamics
Creating an app for Salesforce
Introduction
Easily create mobile apps with PowerApps
52s
1. Getting Started with PowerApps
What can you do with PowerApps?
1m 36s
Date connections for PowerApps
2m 29s
2. Create an App from a SharePoint List
Making a data connection
4m 40s
Create an app
4m 5s
Change the browse screen
4m 24s
Change a function formula
3m 27s
Reorder a list
4m 44s
Unlock the fields to change the display
4m 20s
Change the display mode
3m 2s
Change how the list is sorted
2m 58s
Change the search field
4m 4s
Delete an action
3m 33s
Save and publish the app
3m 11s
3. Create the Reviewer App from Excel in OneDrive
Format the data in Excel as a table
3m 46s
Make a data connection to OneDrive
1m 3s
Create and preview the app
3m 37s
Change the detail screen layout
3m 38s
Change text to a multiline text field
1m 38s
Add another data source
2m 57s
Add a drop-down selection menu
3m 27s
Connect a dropdown menu to data
3m 9s
Arrange data cards
3m 9s
Create a new version of the app
2m 16s
4. Create an App from a Template
The templates
2m 25s
Create the budget tracker app
3m 45s
Preview the app
3m 12s
Replace sample app data
3m 22s
Refresh the data connection
3m 7s
Save the app and share it
1m 37s
View the stored receipt files
3m 2s
5. Create an App for Microsoft Dynamics
Make the Dynamics connection
1m 52s
Create the app
3m 46s
Add data to Dynamics 365 with the app
2m 50s
6. Create an App for Salesforce
Make the Salesforce connection
2m 50s
Create the app
3m 11s
Add an additional list screen
4m 26s
Add an additional blank screen
3m 2s
Add a label
3m 34s
Add a button and an action
5m 20s
Add an icon
3m 15s
Add a tool tip
1m 41s
Write data to Salesforce with the app
2m
Conclusion
Next steps
54s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 278.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Lynda Microsoft PowerApps Essential Training Beyond the Basics_git.ir.rar