در این آموزش تصویری با ویرایش صحنه داستانی با Premiere Pro آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Lynda است.

سرفصل های این دوره:

  • آماده سازی workflow
  • اضافه کردن و ویرایش نشانگر کلیپ
  • اجرای ارزیابی, فریم شات, و عناصر حمایت شده در take ها
  • اضافه کردن شات
  • برش
  • ساخت مونتاژ
  • فشرده سازی زمان
  • حمایت از تم ها با افکت های رنگی
  • تغییر در سرعت پخش

عنوان دوره: Lynda Narrative Scene Editing with Premiere Pro

سطح: متوسط

نویسنده: Christine Steele

مدت دوره: 3 ساعت

 توضیحات:

https://www.lynda.com/Premiere-Pro-tutorials/Narrative-Scene-Editing-Premiere-Pro/112420-2.html
Narrative Scene Editing with Premiere Pro

Christine Steele
Intermediate
3h

Adobe Premiere Pro is a great tool for putting all the pieces of your short film together and allows you to reorder your ideas in real time. This course introduces the essential storytelling concepts and editing techniques you'll need to put it to good use. Author Christine Steele covers selecting shots, crafting scenes, and placing clips and cuts in a way that supports narrative flow. The course also introduces strategies for supporting character and story development using shot framing, flashbacks, cutaways, and effects to further enhance the pacing and drama of the piece.

Topics include:
Preparing your workflow
Adding and editing clip markers
Evaluating performances, shot framing, and supporting elements in takes
Adding reaction shots
Cutting on action
Building montages
Compressing time with jump cuts
Working with audio
Supporting theme with color effects
Altering playback speed