اکوسیستم دات نت در حال تغییر است. طیف متنوعی از گزینه ها و ابزارهایچندسکویی، فرصت های هیجان انگیزی را برای توسعه دهنده که مایل به یادگیری آنها هستند، ارائه می دهد. با انتخاب نسخه مناسب، کتابخانه ها و فریمورک پروژه خود، نحوه استفاده  از .NET را بیاموزید. این دوره، نسخه هایی مانند NET Framework. و .NET Core و Mono و Universal Windows Platform و فریمورک هایی نظیر ASP.NET Core، NancyFx و سیستم بسته NuGet را بررسی می کند. علاوه بر این تفاوت های بین نسخه های دات نت، نحوه استفاده از هر کدام  برای نتایج مطلوب، مقایسه  Standard Library با Portable Class Libraries، نحوه مهاجرت کد با .NET Portability Analyzer آشنا می شوید.

سرفصل:

 • تکامل دات نت
 • اکوسیستم دات نت
 • پیاده سازی های دات نت مدرن
 • توسعه دات نت و OSS
 • Base Class Library
 • فریمورک های اپلیکیشن
 • نسخه ی نمایشی از چارچوب .NET مانند ASP.NET Core، NancyFx و NuGet
 • نسخه ی نمایشی ASP.NET Core
 • نسخه ی نمایشی NancyFx در ویژوال استودیو
 • نسخه ی نمایشی NancyFx در لینوکس
 • خلاصه ای از NuGet
 • نسخه ی نمایشی NuGet
 • استفاده از کتابخانه استاندارد دات نت
 •  .NET Standard چیست؟
 • ایجاد یک کتابخانه استاندارد دات نت
 • استفاده از shims سازگاری
 • مهاجرت با .NET Portability Analyzer