پیشنهاد فرادرس

آموزش Office 365 : کار با OneNote

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش آفیس 365 ، آموزش آفیس ، آموزش وان نوت (One Note)

lynda-office-365-onenote-essential-training

این دوره OneNote را در Office 365 آموزش می دهد. این فیلم آموزشی به معرفی ابزارها و ویژگی های OneNote می پردازد. در ادامه نحوه ایجاد، ویرایش، ذخیره یادداشت هاو نحوه اضافه کردن و قالب بندی متن را آموزش می دهد. این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های دوره:

 • کار با OneNote 2016
 • OneNote چیست؟
 • نحوه ایجاد و حذف notebooks
 • کار با صفحات و زیرصفحه
 • نحوه یادداشت برداری در OneNote
 • نحوه تغییرنام notebook
 • نحوه ارسال مطالب به OneNote
 • نحوه اضافه کردن تصاویر
 • نحوه اضافه کردن فایل های صوتی و تصویری
 • کار با فرمت یادداشت برداری
 • کار با bullets و numbering
 • مشاهده و سازماندهی اطلاعات
 • نحوه برچسب زدن یادداشت ها
 • کار با فرمت صفحه
 • کار با جداول در OneNote
 • نحوه ایجاد یک جدول
 • کار با Outlook
 • نحوه به اشتراک گذاری notebook
 • نحوه ارسال محتوای OneNote به PDF و XPS
 • اصلاح گزینه های OneNote
 • تنظیم گزینه های پشتیبان گیری
 • و...

عنوان دوره: Lynda Office 365: OneNote Essential Training سطح: مقدماتی مدت زمان: 3 ساعت و 46 دقیقه نویسنده: David Riversتوضیحات:

Learn how to use the Office 365 version of OneNote 2016 to create, edit, and save notes and keep your information organized. Discover easy ways to create notes, add and format text, stay organized with tables, and share and password-protect your notebooks. Plus, learn how to integrate all sorts of content into notes, such as screen clippings, images, audio and video, and even Excel worksheets.
Topics include:
Sending content and screen clippings to OneNote
Copying and pasting content
Recording audio and video notes
Attaching files
Formatting text
Linking and tagging notes
Searching a notebook
Using templates
Creating tables
Converting handwriting to type
Interacting with Outlook
Sharing and syncing notebooks
Collaborating on notebooks

Introduction 2m 52s Welcome 1m 54s Using the exercise files 58s 1. Getting Started with OneNote 2016 44m 12s What is OneNote? 2m 37s Opening a OneNote notebook and touring the interface 8m 25s Changing notebook properties and closing 4m 44s Creating and deleting notebooks 6m 32s Creating, moving, and deleting sections 7m 11s Working with pages and subpages 6m 13s Creating a note on a page 6m 0s Renaming a notebook 2m 30s 2. Creating and Adding Content 29m 2s Sending content to OneNote 4m 27s Copying and pasting content 2m 57s Sending screen clippings to OneNote 2m 54s Adding pictures 3m 6s Adding audio and video files 4m 17s Recording audio and video 4m 44s Adding files 3m 44s Adding symbols 2m 53s 3. Formatting Notes 18m 39s Formatting text 2m 58s Borrowing formatting with the Format Painter 2m 1s Using bullets and numbering 4m 25s Using styles from the quick gallery 2m 40s Checking spelling and grammar 6m 35s 4. Viewing and Organizing Information 23m 53s Organizing the user interface 6m 2s Docking windows and linking notes 5m 13s Searching a notebook 4m 44s Tagging notes 7m 54s 5. Working with Templates 11m 17s Using templates 6m 19s Saving as a template 2m 10s Choosing a default template 2m 48s 6. Formatting Pages 10m 31s Setting paper size 4m 51s Adding a background graphic 5m 40s 7. Working with Tables in OneNote 14m 23s Creating a table 4m 40s Working with rows and columns 3m 5s Formatting tables and data 4m 9s Converting tables to Excel spreadsheets 2m 29s 8. Using Writing Tools 12m 55s Working in Pen mode 3m 5s Converting handwriting to typed text 1m 57s Manipulating written notes and drawings 3m 37s Inserting typed or writtten math equations 4m 16s 9. Interacting with Outlook 9m 31s Inserting Outlook meetings 4m 21s Sending page information by email 2m 17s Working with Outlook tasks 2m 53s 10. Sharing a Notebook 21m 32s Saving to other formats 5m 3s Exporting OneNote content to PDF or XPS 3m 39s Saving to OneDrive 3m 11s Inviting others and syncing notebooks 5m 30s Sharing and syncing a new notebook 4m 9s 11. Collaborating on a Notebook 8m 20s Knowing who wrote what with author indicators 4m 31s Seeing past versions quickly with versioning 3m 49s 12. Modifying OneNote Options 18m 50s Setting display options 6m 50s Changing email options 4m 2s Password protection 4m 43s Setting backup options 3m 15s Conclusion 55s Next steps 55s

حجم فایل: 480MB

Lynda Office 365 OneNote Essential Training

پیشنهاد فرادرس